22 februari 2011

Werknemers van 65 jaar en ouder en de loonheffingen

Een werknemer van 65 jaar en ouder is vanaf de 1e dag dat hij 65 jaar is geworden, niet (meer) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Vanaf de […]
20 februari 2011

Belastingaangifte studenten

  Over het algemeen kunnen veel studenten met een bijbaantje na afloop van het jaar belasting terugvragen. De praktijk leert ons echter dat veel van deze […]
20 februari 2011

Hoe het loon te bepalen van de dga?

Om te voorkomen dat dga’s zichzelf te weinig belonen en zo hoge inkomstenbelasting ontwijken, werkt de belastingdienst met het gebruikelijk loon principe (gebruikelijk-loon-regeling). Het tarief inkomstenbelasting […]
17 februari 2011

Kenmerken Directeur-grootaandeelhouder

Een directeur-grootaandeelhouder is voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zvw in dienstbetrekking bij zijn eigen onderneming. Omdat een directeur-grootaandeelhouder niet altijd verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, […]