16 februari 2011

Overzicht van ontslagzaken waarin werknemer in het gelijk gesteld wordt.

Het ontslagstelsel in Nederland is zo ingericht dat de werknemer een bijzondere positie inneemt. De werknemer wordt als het ware in bescherming genomen door ons gesloten […]
16 februari 2011

Checklist aangifte inkomstenbelasting

Overzicht van benodigde stukken en informatie voor het juist invullen van de aangifte inkomstenbelasting.
5 februari 2011

Aanvragen voorlopige aanslag 2011

U kunt een aanslag inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet krijgen in 2011. Een aanslag is een bericht van de Belastingdienst waarin staat hoeveel belasting […]
5 februari 2011

Aangifte Inkomstenbelasting over 2010

  Als u een aangiftebrief heeft ontvangen van de belastingdienst, dient u aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen doen. Hebt u geen aangiftebrief of -formulier voor 2010 ontvangen? Maar verwacht […]