4 maart 2020

Kan je bijtelling meetellen als gebruikelijk loon?

Wilt u bepalen of het loon van de aanmerkelijk belanghouder voldoet aan de gebruikelijkloonregeling van artikel 12a Wet LB 1964? Dan is het belangrijk om te […]
28 februari 2020

Verklarende woordenlijst loonheffingen (A t/m L)

Aangifte loonheffingen De opgaaf die u aan ons moet doen van de collectieve gegevens en de werknemersgegevens die van belang zijn voor de te betalen loonheffingen. […]
28 februari 2020

Verklarende woordenlijst loonheffingen (M t/m Z)

Maximumbijdrageloon Het maximumbedrag aan loon waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekent. In 2019 is het maximumbijdrageloon € 55.927 op jaarbasis. Maximumpremieloon Het maximumbedrag aan loon waarover […]
5 januari 2020

Gebruikelijk loon 2020 verhoogd naar € 46.000

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een werknemer met een belang van meer dan 5% in een vennootschap, een loon dient te krijgen dat normaal is voor […]