21 december 2016

Het loonstrookje in 2017: lichte stijging nettoloon

Wij hebben voor u alvast een aantal berekeningen op een rijtje gezet om erachter te komen hoe de loonstrook van 2017 er uit gaat zien voor […]
20 december 2016

Gebruikelijk loon in 2017 naar € 45.000

Bent u werknemer in een bedrijf waarin u een aanmerkelijk belang hebt? Dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Bent u de fiscale partner of het kind […]
19 november 2016

Gebruikelijkloon dga’s van innovatieve startups

In het belastingplan 2017 is een uitzondering opgenomen voor de gebruikelijkloonregeling voor dga’s van innovatieve startups. Houdt er rekening mee dat het belastingplan op het moment […]
18 januari 2015

Lijst meest voorkomende posten werkkostenregeling per categorie (2015)

  In de lijst Werkkostenoverzicht per categorie met meest voorkomende posten onder de werkkostenregeling treft u elementen aan die u kunt tegen komen in uw salarisadministratie. De verschillende elementen […]