24 augustus 2014

Verplichtingen loonstrook

Verplichtingen loonstrook   Met de loonstrook (of salarisspecificatie of loonspecificatie) informeert u uw werknemer over de samenstelling van zijn bruto- en nettoloon. Op de salarisspecificatie staan […]
8 januari 2014

Eenmalige verlenging van de 16% werkgeversheffing over loon hoger dan EUR 150.000

  De vorig jaar geïntroduceerde 16% werkgeversheffing over het door een werknemer in 2012 genoten loon, voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonussen) hoger […]
11 december 2013

Gebruikelijk loon verhoogd naar EUR 44.000 in 2014

Met ingang van 2014 dient u als aandeelhouder met een aanmerkelijk belang, minimaal EUR 44.000 gebruikelijk loon te genieten als u ook werkzaamheden uitvoert voor de […]
15 december 2012

Mogelijkheden uitzenden vanuit in het buitenland gevestigde ondernemingen

In deze tijden waarin de marges onder druk staan wordt er in veel ondernemingen onderzocht welke mogelijkheden er bestaan om kosten te besparen. In dit artikel […]