11 november 2014

Veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders per 2015

Voor uw werknemer die een aanmerkelijk belang in uw vennootschap of coöperatie heeft, geldt de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog het loon minimaal moet zijn. […]
27 november 2014

Werkkostenregeling in 2015

Werkkostenregeling 2015 Met ingang van 2015 zal voor alle werkgevers de werkkostenregeling gaan gelden. De keuzemogelijkheid vervalt. Dit heeft invloed op de fiscale behandeling van vergoedingen, […]
3 januari 2015

Gebruikelijk loon 2015 blijft EUR 44.000

In de Bijstellingsregeling directe belastingen 2015 die op 30 december 2014 gepubliceerd is in de staatscourant (Nr. DB2014/520M), is bekend gemaakt dat het gebruikelijk loon zoals bepaald […]
19 november 2016

Gebruikelijkloon dga’s van innovatieve startups

In het belastingplan 2017 is een uitzondering opgenomen voor de gebruikelijkloonregeling voor dga’s van innovatieve startups. Houdt er rekening mee dat het belastingplan op het moment […]