9 maart 2012

Geen lager gebruikelijk loon door minder werken

Jurisprudentie heeft onlangs uitgewezen dat het (tijdelijk) minder werken voor uw bv vanwege bijvoorbeeld ziekte, niet een reden is om het loon te verlagen.   In […]
13 december 2012

Gebruikelijk loon dga wordt in 2013 verhoogd naar € 43.000

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u te maken met het gebruikelijk loon. In 2012 was dit gebruikelijk loon op € 42.000 gesteld. In de nieuwsbrief loonheffingen voor […]
11 november 2014

Veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders per 2015

Voor uw werknemer die een aanmerkelijk belang in uw vennootschap of coöperatie heeft, geldt de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog het loon minimaal moet zijn. […]
19 november 2016

Gebruikelijkloon dga’s van innovatieve startups

In het belastingplan 2017 is een uitzondering opgenomen voor de gebruikelijkloonregeling voor dga’s van innovatieve startups. Houdt er rekening mee dat het belastingplan op het moment […]