Advies en expertise

We houden er net als u niet van om voor iedere vraag de spreekwoordelijke meter aan te zetten. U kunt ons altijd even bellen of mailen voor overleg of een vraag.

Als u ons inschakelt voor een uitgebreider advies(gesprek) of extra werkzaamheden zoals het opstellen van een arbeidsovereenkomst, het aanmelden voor een pensioenfonds of een kostprijsberekening dan rekenen wij met onderstaand uurtarief.

€ 76,00/uur

Alle genoemde tarieven op deze pagina zijn exclusief 21% BTW

Tijdelijke ondersteuning nodig?

Vraag naar beschikbaarheid en tarief!

Mogelijk heeft u tijdelijke ondersteuning nodig op uw salarisafdeling of zoekt u tijdelijke vervanging van uw salarisadministrateur. Mogelijk kunnen wij tijdelijk inspringen totdat u een structurele oplossing heeft gevonden.

Werkingssfeer cao en pensioenfonds

Twijfelt u onder welke cao of pensioenfonds uw bedrijf moet vallen?

Wij kunnen voor u onderzoeken onder welk pensioenfonds of cao uw bedrijf mogelijk valt. Dit kan van pas komen als u personeel in dienst wilt nemen en een kostprijsberekening wilt maken. Of als u al personeel in dienst heeft en misschien wel verkeerd bent ingedeeld waardoor u mogelijk te veel of te weinig betaald.

Uitzenden

Wilt u gaan uitzenden of maakt u gebruik van uitzendkrachten?

Wij hebben ervaring in de uitzendbranche en kunnen u adviseren over wetten, regels, contracten en de cao. Als u uitzendkrachten inzet kunnen wij het tarief beoordelen en u wijzen op de risico's en alternatieven.

Werknemer, uitzendkracht, payroll of zzp'er?

De scheidingen tussen de verschillende arbeidsvormen vervagen steeds meer

Wij helpen u vaststellen van welke vorm er sprake is in onder bepaalde omstandigheden. Of wij helpen u kiezen welke vorm het beste bij u past. Flexibiliteit heeft een prijs. Kiest u om een werknemer in dienst te nemen dan is de volgende vraag welk soort arbeidsovereenkomst u aangaat.

Arbeidsongeschiktheid en ander verzuim

Help mijn werknemer is ziek!

Bij ziekte heeft u als werkgever te maken met wettelijke verplichtingen die erop gericht zijn uw werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Wij kunnen u adviseren over de te nemen stappen. Verder kunnen wij u adviseren over uw rechten, plichten en de financiële gevolgen/risico's bij ziekte van uw werknemer. Tot slot kunt u de financiële risico's bij ziekte inperken via verzekeren en/of de arbeidsovereenkomst.

Loonkostenberekeningen

Wat kost een werknemer mij onder bepaalde omstandigheden?

Het is verstandig om voordat u een arbeidsovereenkomst aangaat de financiële gevolgen daarvan in kaart te brengen. Wij kunnen voor u een gespecificeerde kostprijsberekening maken. Zo weet u wat u de werknemer, de Belastingdienst en eventueel het pensioenfonds moet betalen. Indien gewenst kunnen wij helpen een uitgebreide kostprijsberekening te maken waarbij ook rekening wordt gehouden met verzekeringen, het risico van arbeidsongeschiktheid, ontslag, productieve uren, vervoer en meer.

Loonkostenvoordeel, afdrachtvermindering en subsidies

Wees slim en maak optimaal gebruik van de beschikbare werkgeversvoordelen!

Wij zijn op de hoogte van alle stimuleringsregelingen voor werkgevers en werknemers. Wij kunnen u informeren welke regelingen voor u van toepassing zouden kunnen zijn en hoe u hiervan gebruik kunt maken. Ook kunnen wij u helpen de regelingen toe te passen of aan te vragen.