Documenten

  • Loonheffingsformulier invullen
  • Melding werkgever - aanmelding loonheffingen
  • Melding werkgever - werknemersverzekeringen betalen
  • Melding werkgever - overdracht activiteiten
  • Melding werkgever - uitzenden

Veelgestelde vragen over gebruik Nmbrs

1Welke salarisdocumenten kan ik zien in de online bedrijfsdocumentviewer?
In de bedrijfsdocumentviewer kunt u loonjournaalposten, salarisspecificaties, jaaropgaven, betaallijsten, aangifte loonheffingen en verzamelloonstaten inzien. Op verzoek kunnen wij nog meer typen standaard salarisdocumenten daarbij zetten.
2Hoe kan ik de salarisdocumenten van vorig jaar terugvinden?
Wanneer u zich in het beginscherm van de bedrijfsdocumentviewer bevindt dient u bij ‘Salarisdocumentviewer’ of ‘Loonaangifte viewer’ op ‘meer...>>’ te klikken. Vervolgens kunt u aan de rechterkant van het scherm het jaar kiezen dat u nodig heeft.
3Waar vind ik de jaaropgave?
De jaaropgave vindt u in het mapje jaarwerk nadat het jaar door ons is afgesloten . Als het gaat om een jaaropgave van een vorig jaar dan dient u eerst het juiste jaar in te geven. Hoe dat gaat leest u hierboven. In het mapje jaarwerk treft u tevens de cumulatieve loonjournaalpost en verzamelloonstaat. Deze documenten zijn van belang voor uw accountant.
4Hoe wijzig ik mijn wachtwoord?
Wanneer u zich in de bedrijfsdocumentviewer bevindt kunt u bovenaan op ‘Acties’ klikken en vervolgens kiezen voor ‘Wijzigen wachtwoord’.
5Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat kan ik doen?
U gaat naar de Nmbrs bedrijfsdocumentviewer omgeving op nickdoornekamp.nmbrs.nl waar u vervolgens kunt klikken op ‘Wachtwoord vergeten?’. Na hierop geklikt te hebben komt u in een scherm waar u uw e-mailadres kunt invoeren. Nadat u dit gedaan heeft zult u een e-mail ontvangen met daarin een link. Via de link kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken.
6In de bedrijfsdocumentviewer zie ik een niet verstuurde loonaangifte. Moet ik die zelf versturen?
Na afloop van een periode wordt de concept loonaangifte aangemaakt. Deze is er voor u om in te zien en u de mogelijkheid te geven nog opmerkingen te maken of vragen te stellen voordat deze wordt ingestuurd. De aangifte wordt na 10 dagen automatisch elektronisch ingediend bij de Belastingdienst. U heeft in de bedrijfsdocumentviewer de mogelijkheid om de aangifte handmatig versturen door op het envelopje te klikken. Let op dat u dan kiest voor ‘Verzend naar de Belastingdienst’. De andere optie, ‘Markeer als verzonden’, zorgt ervoor dat de aangifte niet werkelijk wordt ingediend maar wel wordt gemarkeerd als verzonden. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden als de aangifte via een ander medium is ingediend. Wij raden aan om te vertrouwen op de automatische verzending zodat er geen onduidelijkheid ontstaat over de taakverdeling.

Stappenplan: voor het eerst personeel aannemen

1Aanmelden als werkgever
Als u voor het eerst een werknemer gaat aannemen, dan moet u zich als werkgever registreren bij de Belastingdienst en bij KVK. Dit doet u zo: - U meldt zich aan als werkgever bij de Belastingdienst. U ontvangt dan een loonheffingennummer. Dit heeft u nodig omdat u loonheffingen moet inhouden op het salaris van uw werknemer en aangifte moet doen. Wij kunnen dit ook voor u verzorgen. - Via het wijzigingsformulier geeft u aan KVK door dat u personeel in dienst neemt. U moet veranderingen in uw personeelsbezetting trouwens altijd doorgeven aan KVK. U vindt het wijzigingsformulier op de website van KVK.
2Controleer de identiteit van uw werknemer
U bent verplicht de identiteit van uw werknemer te controleren, voordat hij bij u begint. U bewaart een goed leesbare kopie van het geldige identiteitsbewijs in uw loonadministratie. Op de kopie moeten alle persoonsgegevens staan zoals op het origineel. Bij het paspoort of de identiteitskaart moet u ook duidelijk het burgerservicenummer (BSN) kopiëren.
3Leg de arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast
Mondelinge afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn ook geldig. Maar het is beter om de afspraken schriftelijk vast te leggen. Dit doet u in een arbeidsovereenkomst. Vaak zijn de arbeidsvoorwaarden al vastgesteld in een cao. Het is mogelijk om aanvullende afspraken te maken over de voorwaarden. Deze mogen niet tegen de wet of de cao ingaan. De meest voorkomende arbeidsvoorwaarden zijn: - salaris en loonstrook - inhoudingen en verrekeningen op het salaris - werktijden en arbeidsduur - vakantiedagen en feestdagen - vakantiegeld Als u een werknemer zonder een schriftelijk contract voor u laat werken, dan hebt u automatisch een mondelinge arbeidsovereenkomst. Bovendien bent u wettelijk verplicht 1 maand nadat uw werknemer is begonnen een aantal zaken schriftelijk vast te leggen. Bedenk dat sommige afspraken alleen geldig zijn als ze schriftelijk zijn bevestigd. Daarom geven de meeste werkgevers de voorkeur aan een contract.
4Houd u aan het wettelijk minimumloon
U moet uw werknemer minstens het wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon betalen. Het minimumloon geldt voor werknemers vanaf 21 jaar. Voor werknemers tussen de 15 en 21 jaar geldt het minimumjeugdloon.
5Pas uw administratie aan en schakel een salarisadministrateur in
Zorg dat u alle verplichte gegevens in uw administratie verwerkt voordat uw werknemer begint. Dat geldt vooral voor de gegevens van de loonheffingen, een kopie van de identiteit van de werknemer en de loonstaat. De loonstaat kan een salarisadministrateur voor u maken samen met de loonspecificaties en de aangifte loonheffingen.
6Leer elkaar kennen met een proeftijd
U kunt een proeftijd afspreken met uw werknemer als de arbeidsovereenkomst langer dan 6 maanden duurt. Dit is een soort kennismakingsperiode. Het is dus niet verplicht. Tijdens deze periode mogen zowel u als uw werknemer direct opzeggen. Een proeftijd is pas geldig als u het schriftelijk vastlegt. De proeftijd duurt niet langer dan 1 maand bij tijdelijke contracten tot 2 jaar of bij contracten zonder einddatum. De proeftijd duurt maximaal 2 maanden bij een vast contract of een tijdelijk contract langer dan 2 jaar. Bij een contract van 6 maanden of korter geldt geen proeftijd.
7Regel het pensioen voor uw personeel
U bent verplicht uw werknemer een pensioenregeling aan te bieden als er een bedrijfstakpensioenfonds is voor uw sector. Is er geen bedrijfstakpensioenfonds, dan kiest u zelf of u uw werknemers een pensioenregeling biedt. Vraag uw salarisadministrateur of er een bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is. Als dat niet het geval is en u wilt toch een pensioenregeling aanbieden dan kunt u daar het beste een pensioenadviseur voor inschakelen.
8Sluit een basiscontract af met een arbodienst
U bent verplicht om een basiscontract af te sluiten met een arbodienst. Vaak kan dit gratis en betaald u alleen wanneer de arbodienst daadwerkelijk werkzaamheden gaat uitvoeren. Een arbodienst helpt bij de wettelijk verplichte re-integratie inspanningen van u en uw zieke werknemer. Zieke werknemers moet u gedurende hun contract ten minste 70% van het afgesproken loon doorbetalen met een maximale duur van 2 jaar. U kunt zich hiervoor verzekeren door een verzuimverzekering af te sluiten. Laat u goed informeren over de mogelijkheden.

Registratie werkgever

klik hier om het formulier te openen

    Registratie werkgever t.b.v. salarisadministratie

    * Verplicht veld