Zeilboten op zee
Overgangsrecht levensloopregeling
3 december 2020
2021-2022
Minimumloon dga 2022 naar € 48.000
7 december 2021
Zeilboten op zee
Overgangsrecht levensloopregeling
3 december 2020
2021-2022
Minimumloon dga 2022 naar € 48.000
7 december 2021

Gebruikelijk loon 2021 bedraagt € 47.000

Jaar 2021

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een werknemer met een belang van meer dan 5% in een vennootschap, een loon dient te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid. In de wet worden aanwijzingen gegeven hoe dit loon vastgesteld moet worden. Het minimaal toe te passen gebruikelijk loon in 2021 bedraagt € 47.000.

Het gebruikelijk loon dient ten minste het hoogste van de volgende bedragen te zijn:

  • a.75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • b.het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van hetzelfde bedrijf, of verbonden bedrijven;
  • c.€ 47.000.

Let op: het gebruikelijk loon in 2021 is verhoogd naar € 47.000. Dat blijkt uit de actuele wettekst van artikel 12a van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Het gebruikelijk loon wordt per de eerste van elk jaar bij wijze van ministeriële regeling bijgesteld, maar vaak blijft het bedrag gelijk. De laatste verhoging dateerde van 1 januari 2020. Toen steeg het gebruikelijk loon naar € 46.000. Daarvoor stond het gebruikelijk loon op € 45.000.

De stijging van het gebruikelijk loon in 2020 betekent dat de aanmerkelijk-belanghouders, vaak directeur-grootaandeelhouders (dga) die hun loon vastgesteld hebben op basis van het minimumbedrag van € 46.000 nu hun loon moeten bijstellen naar € 47.000.

Voor aanmerkelijkbelanghouders die een hoger of lager loon ontvangen heeft dit dus geen directe gevolgen. Wij adviseren echter om jaarlijks te toetsen of het gebruikelijk loon nog steeds voldoet aan de regeling. Het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meest verdienende werknemer kan namelijk ook veranderen. Raadpleeg ook de wettekst of het handboek loonheffingen want daarin staan aanvullende bepalingen die van belang zijn. Of vraag uw adviseur te helpen bij het vaststellen van het gebruikelijk loon in 2021.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *