Jaar 2021
Gebruikelijk loon 2021 bedraagt € 47.000
29 januari 2021
Met koffie 2023 in
Gebruikelijk loon in 2023 naar € 51.000 en 100% meest vergelijkbare dienstbetrekking
5 december 2022
Jaar 2021
Gebruikelijk loon 2021 bedraagt € 47.000
29 januari 2021
Met koffie 2023 in
Gebruikelijk loon in 2023 naar € 51.000 en 100% meest vergelijkbare dienstbetrekking
5 december 2022

Minimumloon dga 2022 naar € 48.000

2021-2022

Het gebruikelijk loon voor aanmerkelijk belanghouders die werkzaamheden verrichten voor hun BV dient met ingang van 2022 ten minste € 48.000 te bedragen. Bij gebruikelijk loon spreekt men soms ook wel van het minimumloon voor dga’s. De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een werknemer met een belang van meer dan 5% in een vennootschap, een loon dient te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid. In de wet worden aanwijzingen gegeven hoe dit loon vastgesteld moet worden. In 2021 bedroeg het gebruikelijk loon nog € 47.000.

Het gebruikelijk loon wordt vastgesteld door het hoogste van de volgende bedragen te nemen:

  • a.75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • b.het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van hetzelfde bedrijf, of verbonden bedrijven;
  • c.€ 48.000.

De gebruikelijkloonregeling is vastgelegd in artikel 12a van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Het gebruikelijk loon wordt per de eerste van elk jaar bij wijze van ministeriële regeling bijgesteld, maar soms blijft het bedrag gelijk. De vorige verhoging dateerde van 1 januari 2021. Toen steeg het gebruikelijk loon naar € 47.000. Daarvoor stond het gebruikelijk loon op € 46.000.

De stijging van het gebruikelijk loon in 2022 betekent dat de aanmerkelijk-belanghouders, vaak directeur-grootaandeelhouders (dga) die hun loon vastgesteld hebben op basis van het minimumbedrag van € 47.000 nu hun loon moeten bijstellen naar € 48.000.

Voor aanmerkelijkbelanghouders die een hoger of lager loon ontvangen heeft dit dus geen directe gevolgen. Wij adviseren echter om jaarlijks te toetsen of het gebruikelijk loon nog steeds voldoet aan de regeling. Het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meest verdienende werknemer kan namelijk ook veranderen. Raadpleeg ook de wettekst of het handboek loonheffingen want daarin staan aanvullende bepalingen die van belang zijn. Of vraag uw adviseur te helpen bij het vaststellen van het gebruikelijk loon in 2022.

Jaartal Gebruikelijk loon
2017€ 45.000
2018€ 45.000
2019€ 45.000
2020€ 46.000
2021€ 47.000
2022€ 48.000
ontwikkeling gebruikelijk loon afgelopen jaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *