2021-2022
Minimumloon dga 2022 naar € 48.000
7 december 2021
2021-2022
Minimumloon dga 2022 naar € 48.000
7 december 2021

Gebruikelijk loon in 2023 naar € 51.000 en 100% meest vergelijkbare dienstbetrekking

Met koffie 2023 in

In 2023 zijn er een aantal wijzigingen bij het vaststellen van het gebruikelijk loon. We zullen daar in dit artikel kort bij stilstaan. Deze wijzigingen zullen vaak als gevolg hebben dat er een hoger salaris toegepast moet worden. Eerst staan we stil bij de regels zoals die gelden in 2022.

Regels 2022

Het gebruikelijk loon voor aanmerkelijk belanghouders die werkzaamheden verrichten voor hun BV dient in 2022 ten minste € 48.000 te bedragen. In de meeste gevallen hebben we het dan over dga’s en eventueel hun meewerkende partners. Bij gebruikelijk loon spreekt men soms ook wel van het minimumloon voor dga’s. De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een werknemer met een belang van meer dan 5% in een vennootschap, een loon dient te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid. In de wet worden aanwijzingen gegeven hoe dit loon vastgesteld moet worden.

Het gebruikelijk loon wordt in het loonjaar 2022 vastgesteld door het hoogste van de volgende bedragen te nemen:

  • a.75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • b.het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van hetzelfde bedrijf, of verbonden bedrijven;
  • c.€ 48.000.

Regels 2023

Met ingang van 2023 wijzigt dit op 2 onderdelen. Vanaf dan zal je bij punt a. uit moeten gaan van 100% van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Bij punt c. wordt het bedrag € 51.000. Dit zorgt ervoor dat aanmerkelijk belanghouders over het algemeen een substantieel hoger salaris moeten gaan genieten.

Een voorbeeld:

een dga werkt als tandarts en zijn meest verdienende medewerker verdient € 55.000. Een tandarts in dienstbetrekking (de meest vergelijkbare dienstbetrekking) verdient gemiddeld € 75.000. Als we uitgaan van de bepalingen in 2022 zou de tandarts een loon moeten genieten van € 55.000. Dat is namelijk het hoogste van de volgende 3 bedragen:

a. is 75% van € 70.000 = € 52.500.

b. is het loon van de meestverdienende werknemer: € 55.000.

c. is € 48.000.

Als we uitgaan van de bepalingen in 2023 dan zou de tandarts een salaris moeten genieten van 100% van € 75.000. Dat wordt dan namelijk het hoogste bedrag op basis van 100% van de meest vergelijkbare dienstbetrekking . Dat zou in dit geval betekenen dat de tandarts in 2023 € 20.000 meer salaris zou moeten genieten in vergelijking met het voorgaande jaar.

Lager loon toepassen dan € 51.000

Als je als je in 2023 een gebruikelijk loon lager dan € 51.000 zou willen toepassen dan kan dat alleen als je aannemelijk kunt maken dat het lagere loon gebruikelijk is voor de aard en omvang van de werkzaamheden. Als de Belastingdienst het standpunt inneemt dat het gebruikelijk loon hoger dan € 51.000 is, dan ligt de bewijslast bij de Belastingdienst.

Uitzondering voor innovatieve startups verdwijnt

Voor aanmerkelijkbelanghouders in dienst van een ‘innovatieve start-up’ geldt in 2022 nog een uitzondering op de normale regels van de gebruikelijkloonregeling. Hier geldt een versoepelde regeling voor een periode van maximaal 3 jaar. Gedurende deze periode mag u het gebruikelijke loon vaststellen op het wettelijk minimumloon, zonder overleg met de Belastingdienst. Vanaf 2023 vervalt deze uitzondering voor nieuwe gevallen.

€ 48.000 wordt € 51.000 tenzij

De stijging van het gebruikelijk loon in 2023 betekent dat de aanmerkelijk-belanghouders, vaak directeur-grootaandeelhouders (dga), die hun loon vastgesteld hebben op basis van het minimumbedrag van € 48.000 nu hun loon moeten bijstellen naar € 51.000. Als het loon niet wordt aangepast en op € 48.000 zou blijven staan dan ligt de bewijslast bij de inhoudingsplichtige werkgever en niet bij de Belastingdienst. De inhoudingsplichtige moet dan aantonen dat het lagere loon gebruikelijk is.

Wij adviseren om jaarlijks, en met name nu, te toetsen of het gebruikelijk loon nog steeds voldoet aan de regeling. Het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meest verdienende werknemer kan namelijk ook veranderen. Raadpleeg ook de wettekst of het handboek loonheffingen want daarin staan aanvullende bepalingen die van belang zijn. Of vraag uw adviseur te helpen bij het vaststellen van het gebruikelijk loon in 2023.

Jaartal Gebruikelijk loon
2017€ 45.000
2018€ 45.000
2019€ 45.000
2020€ 46.000
2021€ 47.000
2022€ 48.000
2023€ 51.000
ontwikkeling gebruikelijk loon afgelopen jaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *