Salarisadministratie dga goed en voordelig geregeld

Wij verzorgen de salarisadministratie van uw holding, stamrecht bv of pensioen bv voor een vaste scherpe prijs.

Voor een vaste prijs per jaar verzorgen wij uw salarisadministratie inclusief loonaangifte. Opstartkosten zijn niet van toepassing. Alleen voor niet standaard werkzaamheden rekenen wij extra kosten. Wanneer dat het geval kan zijn leest u verderop. Dit tariefplan geldt alleen wanneer er structureel niet meer dan 3 mutaties per jaar zijn.

€ 114,00/kalenderjaar

per dienstverband/inkomstenverhouding

Extra of eenmalige kosten

Wanneer dient u rekening te houden met extra kosten?

Voor het opstarten van de salarisadministratie dga, salarisadministratie pensioen bv of stamrecht bv worden geen kosten in rekening gebracht. Ook niet voor het opvoeren van de medewerkers in de administratie. De salarisberekeningen, loonaangifte, salarisdocumenten zoals jaaropgaves, vakantiegelduitkering en auto van de zaak. Het is allemaal inbegrepen bij de dienstverlening. De enige restrictie die wij hanteren is dat er niet structureel meer dan 3 mutaties per jaar worden doorgegeven. Wij doen niet moeilijk als dat een keer iets meer is. Voor de aanvraag van een loonheffingsnummer bij de Belastingdienst rekenen wij wel extra kosten door.

€ 38,00 per aan-/afmelding

Voor het aan- of afmelden van de werkgever als inhoudingsplichtige bij de Belastingdienst. Bij een aanmelding ontvangt u een loonheffingennummer dat nodig is voor het indienen van aangifte loonheffingen

Advies

We houden er net als u niet van om voor iedere vraag de spreekwoordelijke meter aan te zetten. Bij de het tarief van salarisadministratie dga is daarom veel inbegrepen om ‘verrassingen’ te voorkomen. Soms moet u rekening te houden met extra kosten. Uiteraard geven we dit altijd vooraf duidelijk aan.

Als je ons inschakelt voor een uitgebreider advies(gesprek), fiscaal advies of voor extra werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het opstellen van een arbeidsovereenkomst of het wijzigen van een grootboekrekeningschema, dan rekenen wij met onderstaand uurtarief. /p>

€ 76,00/uur

Alle genoemde tarieven op deze pagina zijn exclusief 21% BTW

Veelgestelde vragen (FAQ)

1Er wordt gesproken over een tarief per kalenderjaar. Hoe zit dat?
De salarisadministratie voor dga’s wordt gefactureerd per kalenderjaar en geldt ook voor gebroken jaren. Het volledige tarief wordt vooraf in rekening gebracht bij aanvang tussen 1 januari en 1 juli of beëindiging in de loop van het jaar. Bij aanvang na 1 juli in enig jaar wordt het tarief naar rato in rekening gebracht. De reden hiervan is dat het tarief voor dga’s lager is en omdat met het het verwerken van een heel jaar of een gedeelte van een jaar bijna even veel tijd gemoeid is.
2Ik lees dat er maximaal 3 mutaties zijn toegestaan per jaar. Wat houdt dat precies in?
Het tarief voor salarisadministratie dga heeft als voorwaarde dat er structureel niet meer dan 3 mutaties per jaar ingediend mogen worden. Met mutaties worden wijzigingen bedoeld die doorwerken in de salarisadministratie. Dit zijn zaken zoals een salarisverhoging of -verlaging, nieuwe of andere auto van de zaak, wijziging in reiskostenvergoeding, etc. Wij doen niet moeilijk als er incidenteel 4 of 5 mutaties in een jaar zijn.
3Wat is het gevolg als ik meer dan 3 mutaties per jaar indien?
Als u op voorhand weet dat u structureel meer dan 3 mutaties per jaar zult indienen dan zou u kunnen kiezen om voor het MKB tariefplan te kiezen. Wanneer u reeds gebruikt maakt van de dga tariefstelling dan wordt vanaf de 4e mutatie per jaar de bestede tijd aan u doorberekend op basis van het uurtarief.
4Welke dienstverlening is inbegrepen in het jaartarief?

In de dienstverlening is inbegrepen dat wij in ons systeem een nieuwe administratie inrichten, een nieuwe werknemer aanmaken, periodiek het salaris berekenen en de aangifte loonheffingen indienen. Ook verwerken wij op uw verzoek wijzigingen in uw persoons-, bedrijfs- en salarisgegevens (maximaal 3 keer per jaar inbegrepen in tarief). Wij geven u toegang tot een online bedrijfsdocumentviewer waarin u kunt inzien en downloaden: salarisspecificaties, aangifte loonheffingen, loonjournaalposten, verzamelloonstaat en jaaropgave.

Bij aanvang kunnen wij u desgewenst adviseren bij het vaststellen van het gebruikelijk loon en beantwoorden wij u al uw vragen over de dienstverlening en aan te leveren stukken.

5Voor welke diensten wordt gerekend met het uurtarief?

Wanneer u vragen stelt of advies vraagt met een fiscaal karakter dan zullen wij de tijd die hiermee gemoeid is in rekening brengen op basis van het uurtarief. Bij vragen die snel te beantwoorden zijn (minder dan 10 minuten tijdsbesteding) zal niets in rekening worden gebracht. Voor correspondentie met de Belastingdienst of instanties wordt gerekend met het uurtarief. Voor het aanvragen, wijzigen of afvoeren van een loonheffingsnummer wordt een half uur op basis van het uurtarief per keer in rekening gebracht.

Ook alle overige werkzaamheden op uw verzoek die niet genoemd worden in de overeenkomst of in deze FAQ worden op basis van het uurtarief in rekening gebracht.

6Wat is een loonheffingsnummer en hoe weet ik of ik er een heb?
Een loonheffingsnummer is vergelijkbaar met een btw nummer. Het loonheffingsnummer is een combinatie van het fiscaal nummer van de onderneming met de toevoeging L01 (of L02, L03 enz.) erachter. Het nummer is nodig bij het indienen van aangifte loonheffingen. Als u een actief loonheffingsnummer heeft krijgt u ieder jaar van de Belastingdienst een Aangiftebrief Loonheffingen met daarop een overzicht van de tijdvakken waarover aangifte gedaan dient te worden. Tevens bent u in dat geval verplicht periodiek (maandelijks of vierwekelijks) aangifte loonheffingen te doen. Ook als er in de onderneming geen (meer) personeel in dienst is.
7Wat te doen als ik geen loonheffingsnummer heb?
U kunt het nummer zelf schriftelijk aanvragen bij de Belastingdienst of u kunt ons verzoeken het loonheffingsnummer voor u aan te vragen. Na het aanvragen zult u na ongeveer 5 werkdagen bericht ontvangen van de Belastingdienst. Zij zullen u informeren wat het loonheffingsnummer is en over welk tijdvak en vóór welke datum u de eerste aangifte dient in te sturen. Geef deze informatie altijd aan ons door.
8Hoe en wanneer ik moet ik de aangifte loonheffingen betalen?

Wij verzorgen uw aangifte loonheffingen maar u dient deze te betalen. Betaal op tijd het bedrag aan loonheffingen zoals opgegeven is bij de aangifte loonheffingen. In de online bedrijfsdocumentviewer van Nmbrs kunt u de loonaangifte inzien. Als u bij de aangifte van een betreffende periode op het vergrootglaasje klikt, kunt u de details inzien. U ziet hier onder meer het tijdvak van de aangifte, de uiterste betaaldatum, het betalingskenmerk en het te betalen bedrag (onderaan bij Generaal Totaal). Deze informatie sturen wij u maandelijks ook per e-mail toe na het indienen van de aangifte.

Uw betaling moet binnen zijn op het rekeningnummer van de Belastingdienst op de uiterste betaaldatum. Als tijdstip van betaling geldt de datum van bijschrijving. Vergeet niet het betalingskenmerk te vermelden. Als u niet of niet volledig op tijd betaalt, kunt u een boete krijgen. Als u niet betaalt, krijgt u een naheffingsaanslag, eventueel met boete. Het rekeningnummer van de Belastingdienst kunt u terugvinden op hun website of in de Aangiftebrief Loonheffingen.

9Hoe bepaal ik als dga mijn salaris, rekening houdend met het gebruikelijk loon van artikel 12a Wet op de Loonbelasting 1964?

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder die werkzaamheden verricht wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. In onderstaande tabel ziet u wat de Belastingdienst minimaal een gebruikelijk loon vindt.

Jaar Gebruikelijk loon
2020 € 46.000
2019 € 45.000
2018 € 45.000
2017 € 45.000
2016 € 44.000

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een hoger loon krijgen? Dan stelt de Belastingdienst het loon op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% (vanaf 2015) of 70% (in 2014 en 2013) van het hogere gebruikelijk loon, maar ten minste het loon dat de Belastingdienst gebruikelijk vindt (zie bovenstaande tabel)
  • het loon van de meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap
  • Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een lager loon krijgen? En kunt u dat aannemelijk maken? Dan kan het loon op dat lagere bedrag gesteld worden. Daarbij moet u een vergelijking maken met de meest vergelijkbare werkzaamheden uit loondienst waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

    Is het gebruikelijk loon € 5.000 of lager? En kunt u dat aantonen? Dan geeft u voor dat werk het loon aan dat u daadwerkelijk kreeg. Dit kan ook € 0,00 zijn. De grens van € 5.000 geldt voor het totaal van uw werkzaamheden voor alle vennootschappen of coöperaties waarin u een aanmerkelijk belang hebt. De grens geldt dus niet per onderneming.

    Tot slot dient u rekening te houden met de afroommethode. Deze methode past de fiscus toe bij ondernemingen waarbij de dga als enige of nagenoeg als enige verantwoordelijk is voor het behalen van de omzet. In dat geval wordt het salaris vastgesteld op de omzet minus de bedrijfskosten.