Aangifte Inkomstenbelasting over 2010
5 februari 2011
Aangifte Inkomstenbelasting over 2010
5 februari 2011

Salarisadministratie in het kort

 

Salarisadministratie vindt plaats op basis van de personeeladministratie. Het uitgangspunt van de salarisadministratie ligt in de individuele arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer. Hierbij is men gehouden aan de kaders van een van toepassing zijnde Collectieve Arbeids Overeenkomst en van Nederlandse wet- en regelgeving. De bruto-netto berekeningen, controle van de salarisstroken en verwerken van de aanpassingen en beslagleggingen van de individuele personeelsleden moeten precies worden uitgevoerd. Onderdeel van het vak is ook de beantwoording van de vragen van de personeelsleden over hun eigen salaris en alles dat er mee samenhangt.

 

Een salarisadministratie moet gevoerd worden zodra er een arbeidsovereenkomst ontstaat, oftewel wanneer er werknemers in dienst genomen worden. Een arbeidsovereenkomst ontstaat volgens de wet als een overeenkomst gesloten wordt waarbij de ene partij, de werknemer in dienst treedt bij de andere partij, de werkgever, om tegen betaling van loon arbeid te verrichten.

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst indien aan de volgende 3 voorwaarden voldaan wordt:

  1. de werknemer is verplicht persoonlijk arbeid te verrichten gedurende een zekere tijd.
  2. de werkgever betaalt loon in ruil voor de werkprestatie. Meestal is dit een geldbedrag, maar soms kan een gedeelte van het salaris bestaan uit “loon in natura”.
  3. er moet sprake zijn van een gezagsverhouding. De werknemer is verplicht de opdrachten, instructies en aanwijzingen van de werkgever op te volgen.

Comments are closed.