Er wordt in de private en publieke sector veel gebruikgemaakt van stagiairs. Voor bepaalde stagiairs geldt een ‘aangename’ fiscale regeling. Deze leggen wij hieronder nader uit. Voor andere stagiairs geldt dat die veelal ‘gewoon’ in dienstbetrekking zijn.

 

Als u een stagiair aanneemt, is vaak sprake van een zogenoemde ‘fictieve dienstbetrekking’. Dat is het geval bij een leerling van een onderwijsinstelling, waarbij het ‘werken in de praktijk’ onderdeel van zijn opleiding is (op grond van een stage-overeenkomst). Als deze persoon wel een beloning krijgt, maar deze beloning is niet marktconform, dan spreken we van een stagevergoeding. Een marktconforme vergoeding is bijvoorbeeld het minimumjeugd- of cao-loon. De stagiair is bij zo’n stagevergoeding niet in ‘echte’ dienstbetrekking. Maar het is wel ‘loon’.

 

Voor deze stagiair geldt het volgende:
–   Hij is alleen verzekerd voor de ZW.
–   De verzekeringsindicatie voor de ZW moet op ‘Ja’ staan.
–   De verzekeringsindicaties voor de WW en de WAO/WIA moeten op ‘Nee’ staan.
–   Het loon dat hij geniet (de stagevergoeding) is loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon).
–   Er is géén sprake van premieloon (oftewel grondslagaanwas op het cumulatieve premieloon). U vult € 0 aan
premieloon (grondslagaanwas) in.
–   U moet de sectorcode invullen.

 

Let op!
Als de stagiair later in datzelfde jaar in ‘gewone’ dienst treedt bij diezelfde werkgever, dan volgt daaruit voor de premies werknemersverzekeringen veelal een zogenoemd ‘inhaaleffect’. Dit komt omdat de premies werknemersverzekeringen via voortschrijdend cumulatief rekenen (vcr) bepaald worden. Op dat moment namelijk wordt ook het loon dat hij als stagiair heeft genoten in de berekening betrokken. De werkgever moet dan alsnog alle premies (ZW/WW/WIA) betalen over het loon dat hij als stagiair heeft genoten.

Reacties zijn gesloten.

Nick Doornekamp

Salarisadministratiekantoor

Nick Doornekamp

Salarisadministratie en Advies

 

Kievitlaan 8
3871 HD Hoevelaken

 

Tel:     033 – 7115524

Mob:   06 – 14278267

 

KvK: 52069125

 

Stuur een e-mail

Max. € 10,00 per loonstrook !

Klik hier voor een overzicht van onze tarieven.

Salarisverwerking DGA?

Wij verwerken de loonstroken van de Directeur-Grootaandeelhouder voor een vaste prijs van € 99,- per jaar! Klik hier!

NIRPA lid!