verlagen loon van de dga
Met terugwerkende kracht verlagen loon dga mag meestal niet
7 september 2018
Nederlandse tulpen
Vanaf 1 januari 2019 alleen Nederlands ingezetenen nog recht op de volledige heffingskortingen
12 december 2018
verlagen loon van de dga
Met terugwerkende kracht verlagen loon dga mag meestal niet
7 september 2018
Nederlandse tulpen
Vanaf 1 januari 2019 alleen Nederlands ingezetenen nog recht op de volledige heffingskortingen
12 december 2018

Hoe verwerk je een stagiair in de salarisadministratie?

stagiaires salarisadministratie

Er wordt in de private en publieke sector veel gebruikgemaakt van stagiairs. Voor bepaalde stagiairs geldt een ‘aangename’ fiscale regeling. Deze leggen wij hieronder nader uit. Voor andere stagiairs geldt dat die veelal ‘gewoon’ in dienstbetrekking zijn.

Als u een stagiair aanneemt, is vaak sprake van een zogenoemde ‘fictieve dienstbetrekking’. Dat is het geval bij een leerling van een onderwijsinstelling, waarbij het ‘werken in de praktijk’ onderdeel van zijn opleiding is (op grond van een stage-overeenkomst). Als deze persoon wel een beloning krijgt, maar deze beloning is niet marktconform, dan spreken we van een stagevergoeding. Een marktconforme vergoeding is bijvoorbeeld het minimumjeugd- of cao-loon. De stagiair is bij zo’n stagevergoeding niet in ‘echte’ dienstbetrekking. Maar het is wel ‘loon’.

Voor deze stagiair geldt het volgende:
–   Hij is alleen verzekerd voor de ZW.
–   De verzekeringsindicatie voor de ZW moet op ‘Ja’ staan.
–   De verzekeringsindicaties voor de WW en de WAO/WIA moeten op ‘Nee’ staan.
–   Het loon dat hij geniet (de stagevergoeding) is loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon).
–   Er is géén sprake van premieloon (oftewel grondslagaanwas op het cumulatieve premieloon). U vult € 0 aan
premieloon (grondslagaanwas) in.
–   U moet de sectorcode invullen.

Let op!
Als de stagiair later in datzelfde jaar in ‘gewone’ dienst treedt bij diezelfde werkgever, dan volgt daaruit voor de premies werknemersverzekeringen veelal een zogenoemd ‘inhaaleffect’. Dit komt omdat de premies werknemersverzekeringen via voortschrijdend cumulatief rekenen (vcr) bepaald worden. Op dat moment namelijk wordt ook het loon dat hij als stagiair heeft genoten in de berekening betrokken. De werkgever moet dan alsnog alle premies (ZW/WW/WIA) betalen over het loon dat hij als stagiair heeft genoten.

Comments are closed.