5 december 2022

Gebruikelijk loon in 2023 naar € 51.000 en 100% meest vergelijkbare dienstbetrekking

In 2023 zijn er een aantal wijzigingen bij het vaststellen van het gebruikelijk loon. We zullen daar in dit artikel kort bij stilstaan. Deze wijzigingen zullen […]
7 december 2021

Minimumloon dga 2022 naar € 48.000

Het gebruikelijk loon voor aanmerkelijk belanghouders die werkzaamheden verrichten voor hun BV dient met ingang van 2022 ten minste € 48.000 te bedragen. Bij gebruikelijk loon […]
29 januari 2021

Gebruikelijk loon 2021 bedraagt € 47.000

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een werknemer met een belang van meer dan 5% in een vennootschap, een loon dient te krijgen dat normaal is voor […]
3 december 2020

Overgangsrecht levensloopregeling

Het overgangsrecht van de levensloopregeling wordt aangepast. Voor nog niet opgenomen levensloopaanspraken wordt de datum van het fictieve genietingsmoment vervroegd naar 1 november 2021 (“fictief genietingsmoment”), […]