Gebruikelijkloon dga’s van innovatieve startups
19 november 2016
loonstrookje in 2017
Het loonstrookje in 2017: lichte stijging nettoloon
21 december 2016
Gebruikelijkloon dga’s van innovatieve startups
19 november 2016
loonstrookje in 2017
Het loonstrookje in 2017: lichte stijging nettoloon
21 december 2016

Gebruikelijk loon in 2017 naar € 45.000

Gebruikelijk loon 2017

Bent u werknemer in een bedrijf waarin u een aanmerkelijk belang hebt? Dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Bent u de fiscale partner of het kind van de aanmerkelijkbelanghouder? En stelt u vermogen beschikbaar aan de vennootschap of coöperatie? Dan geldt de gebruikelijkloonregeling ook voor u.

 

Minimaal gebruikelijk loon stijgt in 2017 naar € 45.000

In versie 2 van de nieuwsbrief loonheffingen heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat het minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang in 2017 wordt verhoogd met € 1.000 en dan € 45.000 zal bedragen. Houdt u daar rekening mee bij het vast stellen van uw salaris in 2017.

 

Wat is de gebruikelijkloonregeling?

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. In onderstaande tabel ziet u wat wij minimaal een gebruikelijk loon vinden.

 

Jaar Gebruikelijk loon
2017 € 45.000
2016 € 44.000
2015 € 44.000

Hebben anderen een hoger loon?

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een hoger loon krijgen? Dan stellen wij het loon op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% (in 2015, 2016 en 2017) of 70% (in 2014) van het hogere gebruikelijk loon, maar ten minste het loon dat wij gebruikelijk vinden (zie bovenstaande tabel)
  • het loon van de meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap

Als u aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn, mag u het loon op dit lagere bedrag stellen.

Hebben anderen een lager loon?

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een lager loon krijgen? En kunt u dat aannemelijk maken? Dan stellen wij het loon op dat lagere bedrag. Daarbij moet u een vergelijking maken met de meest vergelijkbare werkzaamheden uit loondienst waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

Is uw gebruikelijk loon € 5.000 of lager?

Is het gebruikelijk loon € 5.000 of lager? En kunt u dat aantonen? Dan geeft u voor dat werk het loon aan dat u kreeg. De grens van € 5.000 geldt voor het totaal van uw werkzaamheden voor alle vennootschappen of coöperaties waarin u een aanmerkelijk belang hebt. De grens geldt dus niet per onderneming.

Comments are closed.