Lijst meest voorkomende posten werkkostenregeling per categorie (2015)
18 januari 2015
Gebruikelijk loon 2017
Gebruikelijk loon in 2017 naar € 45.000
20 december 2016
Lijst meest voorkomende posten werkkostenregeling per categorie (2015)
18 januari 2015
Gebruikelijk loon 2017
Gebruikelijk loon in 2017 naar € 45.000
20 december 2016

Gebruikelijkloon dga’s van innovatieve startups

In het belastingplan 2017 is een uitzondering opgenomen voor de gebruikelijkloonregeling voor dga’s van innovatieve startups. Houdt er rekening mee dat het belastingplan op het moment van schrijven nog niet goedgekeurd is door de kamer. 

 

Dga’s van innovatieve start-ups: gebruikelijkloonregeling

Vanaf 2017 mag het belastbare loon van de directeur-grootaandeelhouder (dga) van een innovatieve start-up voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon. Dit is volgens het voorstel mogelijk voor dga’s van bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en voor de toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt. Het doel van deze maatregel is het stimuleren van innovatieve start-ups door een verbetering van hun liquiditeitspositie. Doordat de dga als gevolg van de voorgestelde maatregel zichzelf minder loon hoeft uit te betalen, blijft er met deze maatregel meer geld in de innovatieve start-up beschikbaar om te kunnen groeien.

 

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een innovatieve start-up mag minder verdienen dan het wettelijk minimumloon. Hij moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat zijn loon lager móet worden vastgesteld. Dit heeft de staatssecretaris gezegd in antwoorden op Kamervragen.

 

bron: Belastingdienst Forum SA

Comments are closed.