Aangifte Inkomstenbelasting over 2010
5 februari 2011
Checklist aangifte inkomstenbelasting
16 februari 2011
Aangifte Inkomstenbelasting over 2010
5 februari 2011
Checklist aangifte inkomstenbelasting
16 februari 2011

Aanvragen voorlopige aanslag 2011

U kunt een aanslag inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet krijgen in 2011. Een aanslag is een bericht van de Belastingdienst waarin staat hoeveel belasting u moet betalen of terugkrijgt.

U krijgt een voorlopige aanslag als u belasting moet betalen. U kunt ook een voorlopige aanslag krijgen als u belasting terug verwacht. Als u een voorlopige aanslag voor het lopende jaar ontvangt, moet u iedere maand betalen of krijgt u iedere maand een bedrag terug. Ontvangt u een voorlopige aanslag na afloop van een jaar? Dan ontvangt u het bedrag in 1 keer terug of moet u dit in 1 keer betalen.

Naast een voorlopige teruggaaf, hebben veel mensen ook recht op toeslagen. Een toeslag is een bijdrage van de overheid.

Er zijn 4 toeslagen:

  • huurtoeslag: voor de huur van uw woning
  • zorgtoeslag: voor de kosten van uw zorgverzekering
  • kindgebonden budget: voor de kosten van uw kinderen. In 2008 heette dit kindertoeslag.
  • kinderopvangtoeslag: voor de kosten van de kinderopvang

De toeslagen worden maandelijks uitgekeerd door de Belastingdienst. Vergeet ze niet aan te vragen!

Comments are closed.