Aanvragen voorlopige aanslag 2011
5 februari 2011
Overzicht van ontslagzaken waarin werknemer in het gelijk gesteld wordt.
16 februari 2011
Aanvragen voorlopige aanslag 2011
5 februari 2011
Overzicht van ontslagzaken waarin werknemer in het gelijk gesteld wordt.
16 februari 2011

Checklist aangifte inkomstenbelasting

Hier volgt een overzicht van zaken die wij dienen te weten voor het juist verzorgen van uw aangifte. Wij verzoeken u zo volledig mogelijk te zijn in de aanlevering.

 • Gezinssamenstelling en informatie over de individuele personen (o.a. naam, geboortedatum, burgerlijke staat, burgerservicenummer)
 • Digid inlogcodes
 • Jaaropgave(s) loon / uitkeringen (pensioen, lijfrente, AOW, WAO, alimentatie, enzovoorts)
 • Opgave winst uit onderneming, inkomsten uit overige werkzaamheden
 • Overzichten van bankrekeningen (jaaropgaven)
 • Jaaropgave hypotheek (betaalde rente en totale hypothecaire schuld)
 • WOZ waarde van uw huis (beschikking gemeente)
 • Bij aan- en/of verkoop van een huis alle gemaakte kosten, koopakte, hypotheekakte en rekeningen notaris
 • Buitengewone lasten zoals niet vergoede begrafeniskosten en niet vergoede zorgkosten (medicijnen, bril, lenzen, enz.)
 • Betaalde zorgpremie (verdeeld in basis en aanvullende premie)
 • Studiekosten
 • Gedane giften
 • Ontvangen schenkingen
 • Deelname levensloopregeling
 • Betaalde premie lijfrente
 • Betaalde alimentatie voor kind en/of ex-partner (uitgesplitst
 • Eventuele gegevens auto van de zaak
 • Of u met het openbaar vervoer naar het werk reist en het werk is meer dan 10 km van uw woonadres.
 • Een eventuele ontvangen voorlopige aanslag (voorlopige teruggaaf)
 • Reeds ontvangen belastingtoeslagen (zorg-, huur- kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget)
 • Overige financiële lasten of baten welke mogelijk betrekking hebben op de belastingaangifte

Heeft u nog vragen? Stuur gerust even een e-mail en wij reageren zo spoedig mogelijk op uw vraag.

Comments are closed.