Hier volgt een overzicht van zaken die wij dienen te weten voor het juist verzorgen van uw aangifte. Wij verzoeken u zo volledig mogelijk te zijn in de aanlevering.

 • Gezinssamenstelling en informatie over de individuele personen (o.a. naam, geboortedatum, burgerlijke staat, burgerservicenummer)
 • Digid inlogcodes
 • Jaaropgave(s) loon / uitkeringen (pensioen, lijfrente, AOW, WAO, alimentatie, enzovoorts)
 • Opgave winst uit onderneming, inkomsten uit overige werkzaamheden
 • Overzichten van bankrekeningen (jaaropgaven)
 • Jaaropgave hypotheek (betaalde rente en totale hypothecaire schuld)
 • WOZ waarde van uw huis (beschikking gemeente)
 • Bij aan- en/of verkoop van een huis alle gemaakte kosten, koopakte, hypotheekakte en rekeningen notaris
 • Buitengewone lasten zoals niet vergoede begrafeniskosten en niet vergoede zorgkosten (medicijnen, bril, lenzen, enz.)
 • Betaalde zorgpremie (verdeeld in basis en aanvullende premie)
 • Studiekosten
 • Gedane giften
 • Ontvangen schenkingen
 • Deelname levensloopregeling
 • Betaalde premie lijfrente
 • Betaalde alimentatie voor kind en/of ex-partner (uitgesplitst
 • Eventuele gegevens auto van de zaak
 • Of u met het openbaar vervoer naar het werk reist en het werk is meer dan 10 km van uw woonadres.
 • Een eventuele ontvangen voorlopige aanslag (voorlopige teruggaaf)
 • Reeds ontvangen belastingtoeslagen (zorg-, huur- kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget)
 • Overige financiële lasten of baten welke mogelijk betrekking hebben op de belastingaangifte

Heeft u nog vragen? Stuur gerust even een e-mail en wij reageren zo spoedig mogelijk op uw vraag.

Reacties zijn gesloten.

Nick Doornekamp

Salarisadministratiekantoor

Nick Doornekamp

Salarisadministratie en Advies

 

Kievitlaan 8
3871 HD Hoevelaken

 

Tel:     033 – 7115524

Mob:   06 – 14278267

 

KvK: 52069125

 

Stuur een e-mail

Max. € 10,00 per loonstrook !

Klik hier voor een overzicht van onze tarieven.

Salarisverwerking DGA?

Wij verwerken de loonstroken van de Directeur-Grootaandeelhouder voor een vaste prijs van € 99,- per jaar! Klik hier!

NIRPA lid!