Einde onbelaste reiskostenvergoeding in zicht
4 mei 2012
Gebruikelijk loon dga wordt in 2013 verhoogd naar € 43.000
13 december 2012
Einde onbelaste reiskostenvergoeding in zicht
4 mei 2012
Gebruikelijk loon dga wordt in 2013 verhoogd naar € 43.000
13 december 2012

Vrijstelling bijtelling auto van de zaak afgeschaft

 

Vrijstelling bijtelling auto van de zaak wordt afgeschaft

De bezuinigingsplannen van de Kunduz coalitie  treffen ook de leaserijder die jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé rijdt. Vanaf 2013 zal namelijk elke leaserijder geconfronteerd worden met een bijtelling voor het privégebruik van de auto, ook degene die met zijn auto van de zaak op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt. Tot op heden bestaat daarvoor een vrijstelling.

 

Onzekerheid invulling regeling

Nog niet zeker is of de regeling gaat gelden voor lopende leasecontracten of dat het nieuwe regime alleen geldt voor nieuwe leasecontracten. Waarschijnlijk is dat woon-werkverkeer in zijn algemeenheid wordt aangemerkt als privégebruik. Mede daarom is er nog onduidelijkheid over de fiscale behandeling van bestelauto’s . In de loop van het jaar zal hierover meer duidelijkheid ontstaan.

 

Gevolgen salarisadministratie

Het afschaffen van de vrijstelling van de bijtelling kan voor de werkgever een vereenvoudigde administratie als gevolg hebben. De rittenregistratie  en de controle hierop zal namelijk in veel gevallen niet meer nodig zijn.

Aan de andere kant kan het voor de werkgever negatieve financiële consequenties hebben. De bijtelling telt namelijk mee in de grondslag van de bijdrage Zvw van de werknemer. Deze bijdrage dient in de meeste gevallen te worden vergoed door de werkgever.  Dit kan de werkgever tot maximaal 7,1 procent van het bijtellingsbedrag aan extra kosten opleveren.

Update november 2012:

In het najaar van 2012 zijn de plannen voor de zogenaamde forensentax uit het bovengenoemde stuk niet in het nieuwe regeerakkoord opgenomen. Dit betekent derhalve dat er voor de lease rijder op dit vlak geen verandering plaats vindt. Ook de onbelaste kilometervergoeding woon-werkverkeer blijft in stand.

Comments are closed.