Vrijstelling bijtelling auto van de zaak afgeschaft
8 mei 2012
Mogelijkheden uitzenden vanuit in het buitenland gevestigde ondernemingen
15 december 2012
Vrijstelling bijtelling auto van de zaak afgeschaft
8 mei 2012
Mogelijkheden uitzenden vanuit in het buitenland gevestigde ondernemingen
15 december 2012

Gebruikelijk loon dga wordt in 2013 verhoogd naar € 43.000

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u te maken met het gebruikelijk loon. In 2012 was dit gebruikelijk loon op € 42.000 gesteld. In de nieuwsbrief loonheffingen voor 2013 heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat het gebruikelijk loon verhoogd wordt naar € 43.000.

 

Het zogenaamde dga salaris is ooit ingesteld om de aanmerkelijk belanghouder die tevens werkzaamheden verricht voor zijn BV, te verplichten een salaris te genieten in box 1 in plaats van zijn inkomen volledig te genieten vanuit zijn inkomen in box 2. Het inkomen over salaris is namelijk zwaarder belast.

 

Het gebruikelijk loon dient in 2013 dus minimaal € 43.000 op jaarbasis te bedragen.  Het kan ook zijn dat het gebruikelijk loon hoger geacht wordt te zijn. Wanneer de inspecteur kan bewijzen dat een hoger loon gebruikelijk is voor de werkzaamheden die u uitvoert, dan wordt het gebruikelijke loon op 70% van dat hogere loon gesteld met als minimum het loon van de meest verdienende medewerker in uw bv of aan u verbonden bv. Het is daarom aan te raden een realistisch salaris te genieten vanuit uw bv.

 

Bent u van mening dat het gebruikelijk loon van € 43.000 te hoog is? Probeer dan met de belastinginspecteur een lager loon overeen te komen. U dient dit wel te onderbouwen met realistische argumenten. Als voorbeeld kunt u denken aan het feit dat uw onderneming zich nog in de opstartfase bevindt of omdat u als parttime ondernemer uw werkzaamheden uitvoert.

1 Comment

  1. […] voor zijn onderneming wordt verhoogd naar € 43.000. Klik hier voor meer informatie over het Gebruikelijk loon 2013. Tags:2013, dga, gebruikelijk loon [+] Share & Bookmark • Twitter • StumbleUpon […]