Veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders per 2015
11 november 2014
Gebruikelijk loon 2015 blijft EUR 44.000
3 januari 2015
Veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders per 2015
11 november 2014
Gebruikelijk loon 2015 blijft EUR 44.000
3 januari 2015

Werkkostenregeling in 2015

Werkkostenregeling 2015

Met ingang van 2015 zal voor alle werkgevers de werkkostenregeling gaan gelden. De keuzemogelijkheid vervalt. Dit heeft invloed op de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking stellen. Hierdoor zal het voor werkgevers die de WKR nog niet toepassen nodig zijn om de vaste onkostenvergoedingen (indien van toepassing) opnieuw te onderbouwen en te toetsen of u zaken vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt die onder de nieuwe regeling wellicht fiscaal belast zijn. Onderstaand leggen wij in het kort uit hoe de werkkostenregeling werkt. Neem bij twijfels gerust contact met ons op.

 

Werkkostenregeling vanaf 2015 voor alle werkgevers

De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan. De regeling is eenvoudiger dan de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen en vermindert uw administratieve lasten. Het kabinet heeft de regeling opgesteld op verzoek van het bedrijfsleven.

 

U kunt op dit moment nog jaarlijks kiezen tussen de werkkostenregeling en de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

 

De werkkostenregeling zou vanaf 1 januari 2014 voor alle werkgevers gaan gelden. Dit is uitgesteld tot 1 januari 2015. Vanaf 1 januari 2015 kunt u dus niet meer kiezen voor de oude regeling. De werkkostenregeling die vanaf 2015 geldt, is op een aantal punten aangepast. Het gaat om voorgenomen beleid. Dit betekent dat de Eerste en Tweede Kamer dit voorstel van het kabinet nog moeten goedkeuren (op het moment van schrijven heeft de Tweede Kamer het voorstel reeds goedgekeurd).

 

U kunt als werkgevers onbelaste vergoedingen aan de werknemers (ook dga’s) geven. Bijvoorbeeld maaltijden, kerstpakketten of een fiets. Dit kan via de Werkkostenregeling.

 

Vrije ruimte

U mag alleen onbelast vergoedingen geven als het totaalbedrag onder 1,2% (2015) van uw loonkosten blijft. Dit is de vrije ruimte. Komt het bedrag van de vergoedingen boven die grens? Dan moet u over dat extra bedrag 80% belasting betalen.

 

Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen

Daarnaast zijn er in de werkkostenregeling gerichte vrijstellingen voor een aantal vergoedingen. Deze gaan, onder voorwaarden, niet ten koste van uw vrije ruimte.

 

Naast de vrijstellingen is er ook een aantal nihilwaarderingen in de werkkostenregeling opgenomen. Met de nihilwaarderingen wordt voorkomen dat een aantal voorzieningen die u op de werkplek ter beschikking stelt ten koste gaat van de vrije ruimte.

 

Wijzigingen werkkostenregeling per 2015

De werkkostenregeling wordt vanaf 1 januari 2015 op een aantal punten gewijzigd. De werkkostenregeling zorgt voor een administratieve lastenverlichting voor werkgevers.

 

In de nieuwe werkkostenregeling wordt voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium geïntroduceerd. Als een werknemer gereedschap, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur zonder meer nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Mede hierdoor vervalt het fiscale onderscheid tussen computers, smartphones en tablets. Voor de zakelijke iPad geldt bovendien niet langer de ‘zakelijke gebruikseis’ van meer dan 90%.

 

Ook hoeft een werkgever nog maar 1 keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting voor de werkkostenregeling is. Voorheen moest de werkgever dit per aangiftetijdvak bekijken. Voor concerns wordt het mogelijk om onder voorwaarden de werkkostenregeling op concernniveau toe te passen in plaats van per concernonderdeel. Tevens wordt het verschil tussen vergoedingen en verstrekkingen weggenomen. Zaken die eerst alleen verstrekt mochten worden, mogen vanaf 1 januari 2015 ook onbelast worden vergoed. Daarnaast blijft onder de werkkostenregeling de regeling voor de personeelskorting voor producten eigen bedrijf bestaan. Tot slot verdwijnt het keuzeregime. Op dit moment kan een werkgever kiezen voor hetzij de werkkostenregeling, hetzij het oude regime voor vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 1 januari 2015 vervalt dat keuzerecht en bestaat alleen nog de werkkostenregeling.

 

Om de wijzigingen in de werkkostenregeling binnen het budget te dekken, wordt de vrije ruimte in 2015 verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de totale loonsom van een bedrijf.

 

De basis van de werkkostenregeling, die begin 2011 werd geïntroduceerd, blijft ongewijzigd. Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot het vastgestelde percentage van 1,2 % van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Bedrijven hoeven deze extra’s onder de werkkostenregeling niet meer per werknemer bij te houden. Dat mag in één berekening voor het hele bedrijf.

 

Comments are closed.