Gebruikelijk loon in 2015 naar EUR 45.000?
16 september 2014
Werkkostenregeling in 2015
27 november 2014
Gebruikelijk loon in 2015 naar EUR 45.000?
16 september 2014
Werkkostenregeling in 2015
27 november 2014

Veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders per 2015

Voor uw werknemer die een aanmerkelijk belang in uw vennootschap of coöperatie heeft, geldt de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog het loon minimaal moet zijn. De dga is een voorbeeld van zo’n werknemer waarbij het gebruikelijk loon van toepassing is.
In de gebruikelijkloonregeling verandert het volgende:

 • De doelmatigheidsmarge gaat omlaag naar 25%.
 • Het begrip ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ wordt geïntroduceerd.
 • Het gebruikelijk loon wordt op een andere manier berekend.
 • De definitie van het begrip ‘verbonden lichamen’ verandert.

 

Meest vergelijkbare dienstbetrekking

Het begrip ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ vervangt bij de berekening van het gebruikelijk loon het begrip ‘soortgelijke dienstbetrekking’. Bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking speelt een aanmerkelijk belang geen rol. Bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking zijn ook vergelijkingen mogelijk met werknemers die niet hetzelfde werk doen. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om het loon van een orthodontist vast te stellen op basis van het loon van een tandarts in loondienst. Dit is geen ‘soortgelijke
dienstbetrekking’, maar kan wel een ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ zijn.

 

Andere berekening gebruikelijk loon

U stelt het loon van de aanmerkelijkbelanghouder op het hoogste van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
 • het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een verbonden lichaam
 • € 44.000 (bedrag voor 2014)

U mag het loon in de volgende situaties op een lager bedrag vaststellen:

 • U kunt aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 44.000 en lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een verbonden lichaam.  U stelt dan het loon op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
 • U kunt aannemelijk maken dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een verbonden lichaam. U stelt dan het loon op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking met een minimum van € 44.000.

Wij kunnen in deze situaties eventueel tegenbewijs leveren als wij een hoger loon aannemelijk achten.

 

Voorbeeld

Het loon van de meestverdienende werknemer is € 50.000. U maakt aannemelijk dat een andere dienstbetrekking meer vergelijkbaar is met de dienstbetrekking van de aanmerkelijkbelanghouder  en dat € 50.000 hoger is dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking is € 40.000. 75% hiervan is € 30.000. Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is lager dan € 44.000. U mag het loon van de aanmerkelijkbelanghouder daarom vaststellen op € 40.000.

 

Gebruikelijk loon € 5.000 of lager
Voor situaties waarin het gebruikelijk loon lager is dan € 5.000, blijven de regels ongewijzigd. Deze vindt u in paragraaf 16.1 van het Handboek Loonheffingen 2014.

 

Verbonden lichaam

Een met u verbonden lichaam is vanaf 2015:

 • een met u verbonden vennootschap

Een met u verbonden vennootschap is:

 • een vennootschap waarin u voor ten minste 1/3 gedeelte belang hebt
 • een vennootschap die voor ten minste 1/3 gedeelte belang heeft in u
 • een vennootschap waarin een derde partij voor ten minste 1/3 gedeelte belang heeft, terwijl deze derde partij ook voor minimaal 1/3 gedeelte belang heeft in u

De regels over verbonden lichamen gelden ook voor situaties waarin het gebruikelijk loon niet hoger is dan € 5000 (zie ook paragraaf 16.1 van het Handboek Loonheffingen 2014).

1 Comment

 1. […] Let u op dat de wet die het gebruikelijk loon regelt is gewijzigd met ingang van 2015. Zo is de doelmatigheidsmarge verhoogt van 30 naar 25 procent en is het begrip ‘soortgelijke dienstbetrekking’ gewijzigd in ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking). Tot slot is de groep werknemers waarmee u hun salaris moet vergelijken met uw salaris vergroot. Lees hier uitgebreid meer over in het artikel ‘veranderingen in het gebruikelijk loon voor aanmerkelijkbelanghouders in 2015′. […]