Werkkostenregeling in 2015
27 november 2014
Lijst meest voorkomende posten werkkostenregeling per categorie (2015)
18 januari 2015
Werkkostenregeling in 2015
27 november 2014
Lijst meest voorkomende posten werkkostenregeling per categorie (2015)
18 januari 2015

Gebruikelijk loon 2015 blijft EUR 44.000

In de Bijstellingsregeling directe belastingen 2015 die op 30 december 2014 gepubliceerd is in de staatscourant (Nr. DB2014/520M), is bekend gemaakt dat het gebruikelijk loon zoals bepaald in artikel 12a van de Wet op de Loonbelasting 1964, niet aangepast wordt. Dit betekent dat het gebruikelijk loon in 2015 hetzelfde blijft als het bedrag in 2014. Namelijk EUR 44.000 op jaarbasis.

Let u op dat de wet die het gebruikelijk loon regelt is gewijzigd met ingang van 2015. Zo is de doelmatigheidsmarge verhoogt van 30 naar 25 procent en is het begrip ‘soortgelijke dienstbetrekking’ gewijzigd in ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking). Tot slot is de groep werknemers waarmee u hun salaris moet vergelijken met uw salaris vergroot. Lees hier uitgebreid meer over in het artikel ‘veranderingen in het gebruikelijk loon voor aanmerkelijkbelanghouders in 2015’.

Als hoofdregel stelt u uw loon ten minste op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  • Het hoogste loon van de overige medewerkers.
  • € 44.000.

Comments are closed.