Gebruikelijk loon 2015 blijft EUR 44.000
3 januari 2015
Gebruikelijkloon dga’s van innovatieve startups
19 november 2016
Gebruikelijk loon 2015 blijft EUR 44.000
3 januari 2015
Gebruikelijkloon dga’s van innovatieve startups
19 november 2016

Lijst meest voorkomende posten werkkostenregeling per categorie (2015)

 

In de lijst Werkkostenoverzicht per categorie met meest voorkomende posten onder de werkkostenregeling treft u elementen aan die u kunt tegen komen in uw salarisadministratie. De verschillende elementen hebben we gegroepeerd en per stuk ingedeeld in een bepaalde categorie onder de werkkostenregeling.

 

We wijzen u er op dat het een sterk vereenvoudigde lijst is waarbij er soms bepaalde voorwaarden of grenzen in acht dienen te worden genomen.  Daarom adviseren we om goed de bepalingen door te nemen in het handboek loonheffingen of bij twijfel contact met ons op te nemen.

 

De eerste categorie is de vrije ruimte. De posten onder deze categorie kunnen aangemerkt worden als eindheffingsloon en zodoende gaan ze ten kosten van de vrije ruimte. De vrije ruimte bedraagt in 2015 1,2% van het fiscaal loon van de inhoudingsplichtige. Overschrijdt u de vrije ruimte dan bent u over het gedeelte dat de vrije ruimte overschrijdt 80% eindheffing verschuldigd.

 

In de categorie nihilwaardering komen de posten die gewaardeerd worden op een waarde van nul en derhalve niet belast hoeven te worden. Ze komen gaan daarom ook niet ten kosten van de vrije ruimte.

 

Gerichte vrijstellingen, al dan niet vanwege het noodzakelijkheidscriterium, zijn vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen die onbelast gedaan kunnen worden. Zij gaan dus niet ten koste van de vrije ruimte.

 

Intermediaire kosten en bepaalde kleine geschenken die gegeven worden uit medeleven worden niet gezien als loon en blijven zodoende ook buiten de loonheffing en de vrije ruimte.

 

Posten onder verplicht individueel loon kunnen niet aangemerkt worden als eindheffingsloon en zijn derhalve niet onder te brengen in de vrije ruimte. Deze posten zijn altijd bij de individuele werknemer belast. De bijtelling privegebruik auto is hier een voorbeeld van.

 

Vergoedingen onder vrijgesteld loon zijn onbelast op grond van wettelijke bepalingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de diensttijdvrijstelling.

 

Mocht u kosten hebben in uw administratie die niet op deze lijst voorkomen dan zijn deze waarschijnlijk belast als loon voor de loonheffingen. U kunt er dan ook voor kiezen om de kosten onder te brengen in de vrije ruimte. U dient wel te toetsen of een vergoeding/verstrekking gebruikelijk (maximaal 30% afwijken van het gebruikelijke is toegestaan) is om deze te kunnen aanmerken als eindheffingsloon. Een vergoeding van maximaal 2400 euro op jaarbasis wordt door de fiscus als gebruikelijk gezien.

 

U kunt voor advies altijd contact met ons opnemen.

 

Comments are closed.