Bijtelling gebruikelijk loon
Kan je bijtelling meetellen als gebruikelijk loon?
4 maart 2020
Zeilboten op zee
Overgangsrecht levensloopregeling
3 december 2020
Bijtelling gebruikelijk loon
Kan je bijtelling meetellen als gebruikelijk loon?
4 maart 2020
Zeilboten op zee
Overgangsrecht levensloopregeling
3 december 2020

Verzoek tot verlagen gebruikelijk loon via vooroverleg

Verzoek tot verlagen gebruikelijk loon via vooroverleg

Sinds enige tijd communiceert de Belastingdienst dat het een verzoek tot verlagen gebruikelijk loon niet meer in behandeling neemt, als het niet aan hun voorwaarden voldoet. Simpelweg een brief schrijven is dus niet meer voldoende. In het jargon van de Belastingdienst wordt er nu gesproken over vooroverleg gebruikelijk loon. U overlegt van te voren met de Belastingdienst over wat u een gebruikelijk loon vindt. U krijgt als reactie van de Belastingdienst hun standpunt, met eventuele voorwaarden. Verderop in dit artikel beschrijven wij stapsgewijs de voorwaarden van de aanvraag.

Waarom vooroverleg gebruikelijk loon aanvragen?

Het voordeel van het vooroverleg gebruikelijk loon is dat u zich bij een eventueel bedrijfsonderzoek van de Belastingdienst geen zorgen hoeft te maken. Tenminste, als u in het vooroverleg tot overeenstemming komt, en u daar naar handelt. Het is niet noodzakelijk om vooroverleg te plegen. Als u uw loon als aanmerkelijk belanghouder voldoet aan de gebruikelijkloonregeling van artikel 12a Wet LB 1964 dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Verschillende situaties kunnen er echter voor zorgen dat u twijfelt of uw loon conform de regels is. Bijvoorbeeld als u geen loon wilt genieten. Daarover staat namelijk niets letterlijk in de wet genoemd.

Uitleg van het verzoek tot verlagen gebruikelijk loon via vooroverleg

Voor uw verzoek kunt u het formulier Verzoek vooroverleg gebruiken. U kunt het downloaden op belastingdienst.nl. U kunt ook via uw zoekmachine zoeken op ‘formulier vooroverleg’. De volgende informatie dient u minimaal te vermelden in uw verzoek:

 • de naw-gegevens van de persoon of de onderneming waarvoor u het verzoek doet
 • een omschrijving van de situatie waarvoor u vooroverleg vraagt
 • een omschrijving van alle relevante feiten en omstandigheden
 • uw standpunt

In het formulier ‘Verzoek vooroverleg’ ziet u invulvelden voor deze informatie.

Vermeld bij de feiten en omstandigheden in ieder geval de informatie hieronder:

 • een gedetailleerde omschrijving van de aard en omvang van de concrete werkzaamheden die de (partner van de) aanmerkelijkbelanghouder verricht
 • Vermeld ook de naam van de vennootschap of coöperatie – en het jaar waarin de werkzaamheden verricht worden.
 • lonen van werknemers met een meest vergelijkbare dienstbetrekking waarbij een aanmerkelijk belang géén rol speelt Graag een onderbouwing waarom dit volgens u de meest vergelijkbare dienstbetrekking is. Onder meer de volgende aspecten spelen hierbij een rol: aard van de werkzaamheden, branche, omvang bedrijf, complexiteit, eindbeslissingsbevoegdheid en arbeidsduur.
 • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de vennootschap of coöperatie waarvoor u verzoek tot verlagen gebruikelijk loon doet
 • uw argumenten waarom de (partner van de) aanmerkelijkbelanghouder geen, of een lager loon moet genieten

Het indienen van zo’n verzoek tot verlagen van gebruikelijk loon kan best moeilijk zijn. Vooral als u niet goed bekend bent met het wetsartikel over het gebruikelijk loon. Vraag uw adviseur om hulp als u enigszins twijfelt.

In welke situaties verlaging gebruikelijk loon aanvragen?

Er zijn verschillende situaties te bedenken waarbij je kunt afwijken van het wettelijke gebruikelijk loon bedrag (€ 46.000 in 2020). Het eerste waar je aan zou kunnen denken is bij een parttime dienstverband. Maar er zijn meer situaties:

 • in de opstartfase van een onderneming wanneer er veel investeringen nodig zijn of wanneer er onvoldoende omzet is
 • als het salaris dat hoort bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is
 • innovatieve startup (echter is hiervoor geen vooroverleg voor nodig, de regels hieromtrent zijn duidelijk opgenomen in de wet)
 • structurele verliessituatie

Wij verwerken salarisadministratie voor dga’s, pensioen-bv’s en stamrechten tegen een vast scherp tarief per jaar. U kunt daarbij altijd om advies vragen bij het vaststellen van uw loon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *