verklarende woordenlijst loonheffingen
Verklarende woordenlijst loonheffingen (A t/m L)
28 februari 2020
Verzoek tot verlagen gebruikelijk loon via vooroverleg
Verzoek tot verlagen gebruikelijk loon via vooroverleg
6 maart 2020
verklarende woordenlijst loonheffingen
Verklarende woordenlijst loonheffingen (A t/m L)
28 februari 2020
Verzoek tot verlagen gebruikelijk loon via vooroverleg
Verzoek tot verlagen gebruikelijk loon via vooroverleg
6 maart 2020

Kan je bijtelling meetellen als gebruikelijk loon?

Bijtelling gebruikelijk loon

Wilt u bepalen of het loon van de aanmerkelijk belanghouder voldoet aan de gebruikelijkloonregeling van artikel 12a Wet LB 1964? Dan is het belangrijk om te weten welke looncomponenten meetellen als loon voor deze regeling. Mag je bijvoorbeeld de auto bijtelling meetellen als gebruikelijk loon? Lees verder om daar achter te komen.

De gebruikelijkloonregeling sluit aan bij het loonbegrip dat voor de heffing van de loonbelasting wordt gehanteerd. Onder dit loonbegrip vallen niet de gewone vrijstellingen zoals de diensttijdvrijstelling (bij 25 en 40 jarig dienstverband). Ook onbelaste pensioenaanspraken tellen niet mee.

Bijtelling privé gebruik auto van de zaak

Wat wel onder het loonbegrip valt, en daardoor meetelt als gebruikelijk loon, is bijtelling voor het privégebruik auto van de zaak. Stel, u dient een gebruikelijk loon te hanteren van € 46.000 in een bepaald jaar. U betaalt bijtelling voor het privé gebruik van een bedrijfsauto van € 5.000 per jaar. Dan kunt u volstaan met een salaris van € 41.000. Samen met de bijtelling is uw loon voor de gebruikelijkloonregeling € 46.000.

Werkkosten en eindheffingsloon

Eindheffingsloon maakt ook onderdeel uit van het loonbegrip. Eindheffingsbestandsdelen zijn vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen die als zodanig worden aangewezen, en daarmee onderdeel worden van de werkkostenregeling. De eindheffingsbestandsdelen tellen alleen mee als ze individualiseerbaar zijn. U kunt bijvoorbeeld denken aan een bonus of onkostenvergoeding van een dga die u aanwijst als eindheffingsloon en (gedeeltelijk) in de vrije ruimte van de werkkostenregeling onderbrengt.

Ook kunt u denken aan gericht vrijgestelde vergoedingen of verstrekkingen. Voorbeelden van gerichte vrijstellingen zijn reiskostenvergoedingen of de kosten van een telefoonabonnement (indien noodzakelijk voor uitoefening dienstverband).

Voorbeeld

Het wettelijk gebruikelijk loon bedraagt € 46.000. Bij een zekere dga is er geen reden om een hoger of lager loon te hanteren. De dga ontvangt per jaar € 44.000 aan salaris uit zijn BV. Daarnaast ontvangt hij een reiskostenvergoeding van € 1.500 op jaarbasis plus een onkostenvergoeding van € 750 die wordt ondergebracht in de vrije ruimte. Het loon in de zin van de gebruikelijkloonregeling bedraagt € 46.250 en daarmee voldoet deze dga aan de regeling.

Let op: bij het vaststellen van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of de meest verdienende medewerker dient u ook rekening te houden met vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingen die de betreffende werknemer ontvangt.

Zo blijkt het dus dat er enkele looncomponenten meetellen voor het gebruikelijk loon waarvan u het misschien niet direct had verwacht. Dit biedt mogelijkheden om het bruto salaris in geld te verlagen. In sommige situaties kan dat wenselijk zijn als de middelen van de BV beperkt zijn of als de voorkeur bestaat het geldt te investeren vanuit de BV.

Wij adviseren u het advies van een specialist in te schakelen bij het vaststellen van uw salaris als aanmerkelijk belanghouder. De gebruikelijkloonregeling kent meer regels die niet allemaal in dit artikel genoemd zijn. Bij het schrijven van dit artikel hebben wij ons mede gebaseerd op interne beleidsnotities van de Belastingdienst die naar aanleiding van een WOB verzoek zijn gepubliceerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *