Verplichtingen loonstrook
24 augustus 2014
Veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders per 2015
11 november 2014
Verplichtingen loonstrook
24 augustus 2014
Veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders per 2015
11 november 2014

Gebruikelijk loon in 2015 naar EUR 45.000?

 

Het gebruikelijk loon wordt jaarlijks geïndexeerd. Daardoor was het in 2013 een bedrag van EUR 43.000 en in 2014 EUR 44.000. In van 2008 naar 2009 en van 2010 naar 2011 bleef het gebruikelijk loon echter gelijk. Wat doet het gebruikelijk loon in 2015?

 

Artikel 12a Wet op de Loonbelasting 1964

Het gebruikelijk loon komt voort uit de bepalingen van artikel 12a van de Wet op de Loonbelasting 1964. Hierin wordt vermeld dat het gebruikelijk loon in 2014 EUR 44.000 bedraagt. Voorts staat in dit artikel voor wie deze bepalingen van toepassing zijn en wanneer een hoger, lager of geen salaris gebruikelijk is.

 

Indexering

In lid 5 van het artikel is tevens een bepaling opgenomen die de indexering van het gebruikelijk loon regelt:

 

Het in het eerste lid vermelde bedrag wordt bij het begin van het kalenderjaar bij ministeriele regeling vervangen door een ander. Dit bedrag wordt berekend door het te vervangen bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor van artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en vervolgens de nodig geachte afronding aan te brengen. Indien in het voorafgaande jaar een dergelijke afronding is toepast, kan bij vervanging worden uitgegaan van het niet-afgeronde bedrag.

 

De tabelcorrectiefactor weerspiegelt de inflatie van de consumentenprijsindex gedurende een zekere periode. Door het niet afgeronde gebruikelijk loonbedrag van een zeker jaar te vermenigvuldigen met deze factor , en de uitkomst naar beneden af te ronden op een veelvoud van EUR 1.000, wordt het gebruikelijk loon van het nieuwe jaar bepaald. Het gebruikelijk loon volgt dus de stijging (cq daling) van de consumentenprijsindex.

 

Stijgt het gebruikelijk loon in 2015 of blijft het gelijk?

De stijging van het gebruikelijk loon is vooral afhankelijk van de inflatie van de consumentenprijsindex. Het kan echter zijn dat het bedrag met EUR 1.000 stijgt terwijl er sprake is van een zeer lage inflatie, of andersom. Dit kan komen doordat er altijd gerekend wordt met onafgeronde bedragen, die in publicaties van de staat niet getoond worden, en de uitkomsten naar beneden afgerond worden op duizendtallen.

 

Door de tabelcorrectiefactor voor 2015 handmatig te berekenen op basis van de CPI cijfers van het CBS en deze los te laten op de eveneens handmatig berekende niet afgeronde bedragen, kan met redelijke zekerheid worden vastgesteld dat het gebruikelijk loon in 2015 verhoogd zal worden naar EUR 45.000. In de Bijstellingsregeling 2015 die in de loop van december door de staat gepubliceerd zal worden zult u echter de definitieve tabelcorrectiefactor en het definitieve gebruikelijk loon voor 2015 terugvinden.

Comments are closed.