Werknemers van 65 jaar en ouder en de loonheffingen
22 februari 2011
Salarisadministratie uitbesteden (loonadministratie)
23 februari 2011
Werknemers van 65 jaar en ouder en de loonheffingen
22 februari 2011
Salarisadministratie uitbesteden (loonadministratie)
23 februari 2011

Dienstverlening en personeel aan huis / vereenvoudigde regeling

Als particulier kunt u huishoudelijke werkzaamheden laten verrichten door een dienstverlener. Dit kan leiden tot een dienstbetrekking tussen u en uw dienstverlener. U moet dan loonheffingen inhouden op de betaling(en) aan de dienstverlener en afdragen. Loonheffingen is de verzamelnaam voor:

 • loonbelasting/premie volksverzekeringen
 • premies werknemersverzekeringen
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Hier leest u wanneer en hoe u loonheffingen moet inhouden en afdragen. U komt de volgende termen tegen:

dienstverlening aan huis

Er is sprake van dienstverlening aan huis als u een dienstverlener inhuurt voor huishoudelijke taken voor maximaal 3 dagen per week. Voor deze persoon hoeft u geen aangifte loonheffingen te doen.

personeel aan huis

Er is sprake van personeel aan huis als u een dienstverlener inhuurt voor huishoudelijke taken voor 4 of meer dagen per week. Voor deze persoon moet u wel aangifte loonheffingen doen.

de vereenvoudigde regeling

Deze regeling houdt onder andere in dat u 1 keer per jaar aangifte loonheffingen moet doen als er sprake is van personeel aan huis.

Voor buitenlandse au pairs geldt een aparte vrijstellingsregeling.

Wat zijn huishoudelijke werkzaamheden?

Huishoudelijke werkzaamheden zijn taken die u in uw huishouden laat doen. Het gaat daarbij om huishoudelijke taken die u anders zelf zou doen, zoals:

 • schoonmaken van uw woning, wassen, strijken, koken en afwassen
 • oppassen op uw kinderen
 • uitlaten van uw hond
 • onderhouden van uw tuin
 • uitvoeren van klein onderhoud aan uw woning
 • fungeren als privéchauffeur
 • uitvoeren van allerlei klusjes, bijvoorbeeld boodschappen doen en ophalen van medicijnen
 • persoonlijke en/of medische verzorging door bijvoorbeeld een alfahulp

Huishoudelijke werkzaamheden hoeven niet altijd in of rond uw woning te gebeuren. Zo mag het oppassen op uw kinderen ook in de woning van uw kinderoppas gebeuren. Het kan ook zijn dat u hulpbehoevend bent en tijdelijk ergens anders verblijft. In dat geval mag de zorg plaatsvinden op de locatie waar u tijdelijk verblijft.

Dienstverlening aan huis

Bent u particulier en huurt u iemand in voor huishoudelijk werk in en om het huis voor maximaal 3 dagen per week? Dan geldt voor u de Regeling dienstverlening aan huis. Deze regeling houdt in dat u voor de Belastingdienst geen administratieve lasten hebt. U hoeft niet te laten weten wie er voor u werkt. En u hoeft als opdrachtgever ook geen loonheffingen in te houden en af te dragen. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het gaat om huishoudelijke werkzaamheden in en om het huis.
 • U bent particulier (u hebt geen bedrijf ) en degene die u inhuurt is ook particulier.
 • Degene die u inhuurt, werkt op niet meer dan 3 dagen per week bij u. Het aantal uren dat hij per dag werkt, is niet belangrijk. Werkt hij 1 uur per dag, dan geldt dat dus als 1 gewerkte dag.

De vrijstelling voor de loonheffingen betekent niet dat de dienstverlener geen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw hoeft te betalen. De dienstverlener moet hiervoor zijn inkomsten zelf aangeven in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Regeling dienstverlening aan huis niet van toepassing

In de volgende gevallen gelden de gewone regels voor de loonheffingen en is de Regeling dienstverlening aan huis dus niet van toepassing:

 • U huurt iemand in via een uitzendbureau of een ander bedrijf. Hij is dan in loondienst bij het uitzendbureau of bij het andere bedrijf.
 • U bent een natuurlijk persoon met een bedrijf en degene die u inhuurt werkt minder dan 90% van zijn tijd in uw huishouden.

Let op!

Een uitzondering geldt hierbij voor mensen met een vrij beroep met praktijk aan huis, zoals artsen en advocaten. Werkt de dienstverlener maximaal 40% van zijn totale werktijd voor de praktijk, dan kunt u de Vereenvoudigde regeling voor personeel aan huis toepassen. Werkt de dienstverlener meer dan 40% van zijn totale werktijd voor de praktijk, dan is er geen sprake van personeel aan huis en gelden de gewone regels voor werknemers en voor de loonheffingen.

Vereenvoudigde regeling voor personeel aan huis

Huurt u iemand in voor huishoudelijk werk in en om het huis voor 4 of meer dagen per week? Dan is degene die u inhuurt bij u in dienstbetrekking. U moet dan loonheffingen inhouden en afdragen volgens de Vereenvoudigde regeling voor personeel aan huis. Deze regeling wijkt op een aantal punten af van de voorschriften voor reguliere werkgevers. De Vereenvoudigde regeling voor personeel aan huis betekent het volgende:

Als u uw loonadministratie niet geautomatiseerd doet, mag u het vereenvoudigde model loonstaat gebruiken.

U hoeft maar 1 keer per jaar aangifte te doen.

Personeel aan huis is ook verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit zijn de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO ) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

U moet ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) inhouden en afdragen. U bent verplicht de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te vergoeden aan uw personeel aan huis.

Voor de Vereenvoudigde regeling voor personeel aan huis moet u verder rekening houden met de volgende administratieve verplichtingen:

 • aanmelden als werkgever
 • identiteit vaststellen
 • opgaaf gegevens voor de loonheffingen
 • loonadministratie voeren
 • loonstaat aanleggen
 • loonheffingen berekenen
 • loonheffingen inhouden en afdragen
 • jaaropgaaf personeel aan huis invullen en verstrekken

Voor de berekening van de loonheffingen kunt u gebruikmaken van hulpstaten.

Als u een familierelatie met de dienstverlener hebt

Als u met de dienstverlener een familierelatie hebt, kan het zijn dat er geen sprake is van een echte dienstbetrekking omdat er geen gezagsverhouding is. U hoeft dan geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Van deze situatie is bijvoorbeeld sprake wanneer uw ouders op uw kinderen passen of wanneer een inwonende dochter een hulpbehoevende in uw gezin verzorgt.

Vrijstelling voor buitenlandse au pairs

Voor een buitenlandse au pair hoeft u geen loonheffingen te betalen als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Voor de au pair is geen tewerkstellingsvergunning vereist.
 • De beloning die de au pair ontvangt voor het werk in de huishouding en voor de verzorging en opvang van uw kinderen, legt u vast in een overeenkomst.
 • De beloning bestaat voor meer dan 90% uit:
  • kost en inwoning
  • een vergoeding voor ziektekosten- en aansprakelijkheidsverzekeringen
  • een geldbedrag van maximaal € 340 per maand, dat ook gebruikt moet worden voor reiskosten, visumkosten, bemiddelingskosten en andere kosten die verband houden met het werk
 • De au pair geniet geen ander belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting.

Is niet aan deze voorwaarden voldaan, dan geldt voor buitenlandse au pairs de Regeling dienstverlening aan huis of de Vereenvoudigde regeling voor personeel aan huis.

bron: http://www.belastingdienst.nl

Comments are closed.