Belastingaangifte studenten
20 februari 2011
Dienstverlening en personeel aan huis / vereenvoudigde regeling
22 februari 2011
Belastingaangifte studenten
20 februari 2011
Dienstverlening en personeel aan huis / vereenvoudigde regeling
22 februari 2011

Werknemers van 65 jaar en ouder en de loonheffingen

Een werknemer van 65 jaar en ouder is vanaf de 1e dag dat hij 65 jaar is geworden, niet (meer) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Vanaf de 1e dag van de kalendermaand waarin hij 65 jaar wordt, hoeft u als werkgever geen premies werknemersverzekeringen meer te betalen. Ook hoeft deze werknemer dan geen premie AOW meer te betalen. Hierdoor stijgt het nettosalaris van de werknemer aanzienlijk. Voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen maakt u gebruik van de kolom ‘65 jaar en ouder’ van de loonbelastingtabel.

Voorbeeld

U verstrekt een maandloon. De werknemer wordt 65 jaar op 28 juni. Zoals gebruikelijk betaalt u het loon uit op de 20e van de maand. Omdat de werknemer vanaf de 1e van de maand niet meer premieplichtig is, berekent u geen premies werknemersverzekeringen en gebruikt u van de loonbelastingtabel de kolom ‘65 jaar en ouder’.

Werknemer is nog in dienstbetrekking

Als uw werknemer in dienstbetrekking bij u werkzaam is en 65 jaar is, gebruikt u voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen de witte tabel.

Werknemer (pensioengenieter) krijgt van u een uitkering

Als u aan een werknemer een uitkering verstrekt, zoals een lijfrente-, VUT- of pensioenuitkering, is er sprake van loon uit vroegere dienstbetrekking. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen gebruikt u de groene tabel.

Bron: www.belastingdienst.nl

Comments are closed.