Gebruikelijk dga loon 2012
9 december 2011
Voorbeeldbrief verlagen gebruikelijk loon
15 maart 2012
Gebruikelijk dga loon 2012
9 december 2011
Voorbeeldbrief verlagen gebruikelijk loon
15 maart 2012

Geen lager gebruikelijk loon door minder werken

Jurisprudentie heeft onlangs uitgewezen dat het (tijdelijk) minder werken voor uw bv vanwege bijvoorbeeld ziekte, niet een reden is om het loon te verlagen.

 

In deze rechtzaak ging het om een directeur-grootaandeelhouder (dga) die arbeidsongeschikt geraakt was en daardoor zijn arbeidsduur had aangepast. Met evenredigheid verlaagde hij hierbij zijn salaris. Omdat hij echter nog steeds werkzaamheden als leidinggevende uitvoerde, vond de Belastingdienst dat hij over de jaren 2006 to ten met 2008 toch geacht werd minimaal het gebruikelijk loon te ontvangen (respectievelijk € 39.000 en € 40.000).

 

In deze zaak ontving de dga van een detacheringsbureau een uitkering vanwege het feit dat hij arbeidsongeschikt geraakt was. De man bleef een aantal uren in de week werken en verlaagde zijn salaris tot ver beneden het gebruikelijk loon. De inspecteur van de Belastingdienst was het niet eens met de verlaging van het salaris en legde een naheffingsaanslag op. Volgens de inspecteur voerde de dga nog steeds de dagelijkse leiding net als voor zijn arbeidsongeschiktheid. Dat hij dit in minder uren deed als voorheen vormde voor de inspecteur geen argument om van de gebruikelijk looneis af te wijken.

 

Gebruikelijk loon bij arbeidsongeschiktheid

 

Na een afgewezen bezwaarschrift van de bv moest de rechter zich over de kwestie buigen. De bv stelde dat de dga op basis van een prestatiecontract betaald werd naar zijn gewerkte uren. Daarnaast werd aangevoerd dat uitbetalen van het gebruikelijk loon de bv in financiële problemen zou brengen. Deze argumenten werden door de inspecteur verworpen omdat een werkelijk contract ontbrak en omdat uit de omschrijving van de werkzaamheden bleek dat de dga, ondanks zijn arbeidsongeschiktheid, in feite de bv leidde. Bovendien maakte de bv in die jaren winst en was er zelfs sprake van een lening van de bv aan de dga. Mede omdat de dga op zijn 65e weer als directeur werd benoemd, achtte de rechter het beroep ongegrond. De dga moest dus het gebruikelijk loon hanteren voor zijn werkzaamheden.

 

Werkt u tijdelijk minder voor uw bv, bijvoorbeeld vanwege gezondheidsproblemen, dan is dat waarschijnlijk geen reden om uw loon aan te passen aan de door u gewerkte uren. Voor meer zekerheid is het aan te raden om uw specifieke geval voor te leggen aan uw belastingkantoor.

 

Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 december 2011, LJN: BV2925

Comments are closed.