Duizenden euro’s besparen door premiekorting in dienst nemen oudere werknemers
12 november 2011
Geen lager gebruikelijk loon door minder werken
9 maart 2012
Duizenden euro’s besparen door premiekorting in dienst nemen oudere werknemers
12 november 2011
Geen lager gebruikelijk loon door minder werken
9 maart 2012

Gebruikelijk dga loon 2012

 Gebruikelijk dga loon  2012

Het gebruikelijk loon dga wordt door de fiscus toegepast om te voorkomen dat de directeur-grootaandeelhouder van een bv of ltd (limited)  zichzelf geen of weinig salaris betaalt, om zo het dure schijventarief in de loonbelasting te omzeilen.  Het zou immers voordeliger zijn om dividend uit te laten betalen en zo te profiteren van het lagere gecombineerde tarief van vennootschapsbelasting en de belasting over inkomen uit aanmerkelijk belang.

Jaarlijks wordt het gebruikelijk salaris dga vastgesteld door de belastingdienst. Voor het jaar 2012 is het gebruikelijk loon voor de dga (of aanmerkelijk belanghouder1 die tevens arbeid verricht in de bv/ltd.) vastgesteld op € 42.000,-. Dit is het salaris wat de dga in 2012 op grond van artikel 12a Wet LB 1964 geacht wordt minimaal te genieten en waarover loonheffing afgedragen dient te worden. Ook al wordt er in werkelijkheid minder salaris genoten dient er toch over dit bedrag loonheffing te worden berekend en afgedragen. In bepaalde gevallen kan het gebruikelijk loon lager of hoger gesteld worden.

De fiscus kan een hoger gebruikelijk loon vaststellen indien het salaris voor vergelijkbare functies niet marktconform is of wanneer de opbrengsten van het bedrijf bijna in zijn geheel voortkomen uit de door de dga verrichte arbeid. Lees hierover meer in de andere artikelen over de dga.

In 2010 en 2011 bedroeg het gebruikelijk loon € 41.000,-.

Tip: De DGA van de BV of LTD kan een verzoek indienen bij de Belastingdienst om vrijstelling of verlaging van het gebruikelijk loon. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van een startende onderneming waarin vaak sprake is van aanvangsverliezen of lage inkomsten. In die situatie kan de ondernemer gedurende zo’n 2 – 3 jaar aan de belastinginspecteur verzoeken om het dga-loon te verlagen. Ook indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat hij in deeltijd werkt, of wanneer sprake zal zijn van structureel verlies, kan hij een dergelijk verzoek indienen. Van te voren overeenkomen met de inspecteur voorkomt eventuele problemen in de toekomst!

1 | houder van tenminste 5% van de aandelen, artikel 4.6 Wet IB 2001

 

Comments are closed.