5 december 2022

Gebruikelijk loon in 2023 naar € 51.000 en 100% meest vergelijkbare dienstbetrekking

In 2023 zijn er een aantal wijzigingen bij het vaststellen van het gebruikelijk loon. We zullen daar in dit artikel kort bij stilstaan. Deze wijzigingen zullen […]
7 december 2021

Minimumloon dga 2022 naar € 48.000

Het gebruikelijk loon voor aanmerkelijk belanghouders die werkzaamheden verrichten voor hun BV dient met ingang van 2022 ten minste € 48.000 te bedragen. Bij gebruikelijk loon […]
29 januari 2021

Gebruikelijk loon 2021 bedraagt € 47.000

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een werknemer met een belang van meer dan 5% in een vennootschap, een loon dient te krijgen dat normaal is voor […]
3 december 2020

Overgangsrecht levensloopregeling

Het overgangsrecht van de levensloopregeling wordt aangepast. Voor nog niet opgenomen levensloopaanspraken wordt de datum van het fictieve genietingsmoment vervroegd naar 1 november 2021 (“fictief genietingsmoment”), […]
6 maart 2020

Verzoek tot verlagen gebruikelijk loon via vooroverleg

Sinds enige tijd communiceert de Belastingdienst dat het een verzoek tot verlagen gebruikelijk loon niet meer in behandeling neemt, als het niet aan hun voorwaarden voldoet. […]
4 maart 2020

Kan je bijtelling meetellen als gebruikelijk loon?

Wilt u bepalen of het loon van de aanmerkelijk belanghouder voldoet aan de gebruikelijkloonregeling van artikel 12a Wet LB 1964? Dan is het belangrijk om te […]
28 februari 2020

Verklarende woordenlijst loonheffingen (A t/m L)

Aangifte loonheffingen De opgaaf die u aan ons moet doen van de collectieve gegevens en de werknemersgegevens die van belang zijn voor de te betalen loonheffingen. […]
28 februari 2020

Verklarende woordenlijst loonheffingen (M t/m Z)

Maximumbijdrageloon Het maximumbedrag aan loon waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekent. In 2019 is het maximumbijdrageloon € 55.927 op jaarbasis. Maximumpremieloon Het maximumbedrag aan loon waarover […]
5 januari 2020

Gebruikelijk loon 2020 verhoogd naar € 46.000

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een werknemer met een belang van meer dan 5% in een vennootschap, een loon dient te krijgen dat normaal is voor […]
5 januari 2020

Uitleg gebruikelijkloonregeling

Bent u werknemer in een vennootschap of coöperatie waarin u een aanmerkelijk belang hebt? Dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Lees verder voor een uitleg van […]
12 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 alleen Nederlands ingezetenen nog recht op de volledige heffingskortingen

Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland De loonbelasting en de inkomstenbelasting kennen heffingskortingen (zie hoofdstuk 23 van het Handboek 2018). Deze heffingskortingen bestaan uit […]
7 september 2018

Hoe verwerk je een stagiair in de salarisadministratie?

Er wordt in de private en publieke sector veel gebruikgemaakt van stagiairs. Voor bepaalde stagiairs geldt een ‘aangename’ fiscale regeling. Deze leggen wij hieronder nader uit. […]