Makkelijker aangifte loonheffingen doen voor directeuren-grootaandeelhouders
17 februari 2011
Hoe het loon te bepalen van de dga?
20 februari 2011
Makkelijker aangifte loonheffingen doen voor directeuren-grootaandeelhouders
17 februari 2011
Hoe het loon te bepalen van de dga?
20 februari 2011

Kenmerken Directeur-grootaandeelhouder

Een directeur-grootaandeelhouder is voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zvw in dienstbetrekking bij zijn eigen onderneming. Omdat een directeur-grootaandeelhouder niet altijd verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, hoeft u in die gevallen over zijn loon geen premies werknemersverzekeringen te betalen. De volgende directeuren-grootaandeelhouders zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen:

  • de statutair bestuurder die (samen met zijn echtgenoot) houder is van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen
  • de statutair bestuurder die (samen met zijn echtgenoot) houder is van een zodanig aantal aandelen, dat de overige aandeelhouders geen versterkte meerderheid hebben, als in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of tot ontslag van deze bestuurder slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de algemene vergadering van de vennootschap
  • statutair bestuurders die in de algemene vergadering van de vennootschap allen een (bijna) gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen
  • de statutair bestuurder die samen met zijn bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad houder is van aandelen die ten minste 2/3 deel van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen

Dit geldt ook voor de statutair bestuurder die zeggenschap heeft in de algemene vergadering van de vennootschap door tussenkomst van een rechtspersoon.

bron: www.belastingdienst.nl

1 Comment

  1. […] per jaar verwerken wij uw maandelijkse aangifte en salarisstrook. Wij kunnen deze dienst voor de directeur-grootaandeelhouder zo voordelig aanbieden […]