Kenmerken Directeur-grootaandeelhouder
17 februari 2011
Belastingaangifte studenten
20 februari 2011
Kenmerken Directeur-grootaandeelhouder
17 februari 2011
Belastingaangifte studenten
20 februari 2011

Hoe het loon te bepalen van de dga?

Om te voorkomen dat dga’s zichzelf te weinig belonen en zo hoge inkomstenbelasting ontwijken, werkt de belastingdienst met het gebruikelijk loon principe (gebruikelijk-loon-regeling). Het tarief inkomstenbelasting ligt immers een stuk hoger als de vennootschapsbelasting. In het kort betekent dit dat de directeur-grootaandeelhouder aan bepaalde regels is gebonden ter bepaling van het minimumloon.

Jaarlijks stelt de belastingdienst het gebruikelijk loon (minimum dga salaris of ook wel fictief loon dga) vast. In 2009 was dit een salaris van € 40.000,-. In 2010 en 2011 heeft de fiscus het loon dga gesteld op een minimum van € 41.000,-.

Alleen als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen (van niet dga’s) een lager loon gebruikelijk is, wordt uw salaris daaraan gelijkgesteld. Is volgens de fiscus juist een hoger loon gebruikelijk, dan moet u het hoogste nemen van de volgende twee bedragen:

  • 70% van dat hogere loon of,
  • het loon van de werknemer die in een aan u verbonden vennootschap het meest verdient.

Hiernaast kan de belastingdienst ook gebruik maken van de afroommethode. De afroommethode kan worden toegepast ter beoordeling van het dga salaris wanneer de opbrengsten van de bv, bijna geheel voortkomen vanuit de werkzaamheden die de dga verricht. Het loon wordt hierbij bepaald aan de hand van de opbrengsten van de vennootschap vermindert met de gemaakte kosten, lasten en afschrijvingen. Een richtlijn voortkomend uit de praktijk is dat aangehouden wordt een percentage van 70% van de management fee.

De gebruikelijkloonregeling bepaalt de hoogte van het loon dat de hiervoor genoemde werknemers, in ons geval de dga, geacht worden te krijgen. Als u wel loon hebt uitbetaald, maar minder dan het gebruikelijke loon, moet u het verschil als loon in uw administratie verwerken en daarover loonheffingen berekenen. Dat verschil is het zogenoemde fictieve loon: u hebt het niet daadwerkelijk uitbetaald.

Als u helemaal geen loon hebt uitbetaald, geldt voor de werknemer met een aanmerkelijk belang dat u het gebruikelijke loon volledig als fictief loon moet aanmerken.

In verband met de economische crisis mocht u bij een omzetdaling het gebruikelijk loon in 2009 en 2010 lager vaststellen. Met ingang van 1 januari 2011 is deze maatregel vervallen.

4 Comments

  1. […] bv en niet in alle aparte bv’s. Houdt u echter altijd rekening met de richtlijnen omtrent het gebruikelijk loon. Tags: dga, […]

  2. […] wordt het gebruikelijk salaris dga vastgesteld door de belastingdienst. Het gebruikelijk loon voor  2011 bedraagt € 41.000,- en is […]

  3. […] wordt het gebruikelijk salaris dga vastgesteld door de belastingdienst. Voor het jaar 2012 is het gebruikelijk loon voor de dga (of […]

  4. […] slot dient u rekening te houden met de afroommethode wanneer de omzet van uw onderneming voornamelijk aan uw werkzaamheden is toe te rekenen. In dat […]