Salarisadministratiekantoor laat dga profiteren van administratieve lastenverlichting overheid
3 september 2011
Digitale loonstrook
21 september 2011
Salarisadministratiekantoor laat dga profiteren van administratieve lastenverlichting overheid
3 september 2011
Digitale loonstrook
21 september 2011

dga loon 2011

Dga loon 2011

Het gebruikelijk loon dga wordt door de fiscus toegepast om te voorkomen dat de directeur-grootaandeelhouder van een bv zichzelf geen of weinig salaris betaalt, om zo het dure schijventarief in de loonbelasting te omzeilen.  Het zou immers voordeliger zijn om dividend uit te laten betalen en zo te profiteren van het lagere gecombineerde tarief van vennootschapsbelasting en de belasting over inkomen uit aanmerkelijk belang.

Jaarlijks wordt het gebruikelijk salaris dga vastgesteld door de belastingdienst. Het gebruikelijk loon voor  2011 bedraagt € 41.000,- en is gelijk aan het gebruikelijk loon 2010. Dit is het salaris wat de dga geacht wordt minimaal te genieten en waarover loonheffing afgedragen dient te worden. Ook al wordt er in werkelijkheid minder salaris genoten dient er toch over dit bedrag loonheffing te worden berekend en afgedragen. In bepaalde gevallen kan het gebruikelijk loon lager of hoger gesteld worden.

Tip 1:

Het gebruikelijk loon geldt voor het bruto salaris inclusief de bijtelling privé gebruik auto.

Tip 2:

U kunt de dga met een salaris ruim in het 52% tarief een eigen bijdrage laten betalen voor het privégebruik van de auto gelijk aan het bedrag van de bijtelling. Deze bijdrage mag in mindering gebracht worden op de bijtelling en zo wordt de bijtelling nihil. Vervolgens kunt  u de dga vanuit de bv compenseren met een dividenduitkering. U profiteert dan van het gecombineerde belastingtarief vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belangheffing. Dit scheelt zo’n 8 tot 12 procent!

Comments are closed.