Pensioen en belasting
6 maart 2011
Salarisadministratiekantoor laat dga profiteren van administratieve lastenverlichting overheid
3 september 2011
Pensioen en belasting
6 maart 2011
Salarisadministratiekantoor laat dga profiteren van administratieve lastenverlichting overheid
3 september 2011

Wanneer gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder láger dan € 41.000,- (2010-2011)

Wanneer gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder láger dan € 41.000,- (2010-2011)

Alleen als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen (van niet dga’s) een lager loon gebruikelijk is, wordt uw salaris daaraan gelijkgesteld.

In welke situaties kan een lager loon dan het gebruikelijk loon van € 41.000,- voorkomen?

De ondernemer in de opstartfase van zijn bedrijf hoeft zich geen zorgen te maken dat hij in de problemen komt vanwege het gebruikelijk dga loon.  Een goed onderbouwd verzoek aan de belastinginspecteur zal volstaan om de dga tijdelijk een lager of zelfs geen salaris toe te mogen kennen. Hetzelfde geldt voor een bv die structureel verlies draait. Er is geen intentie om de onderneming door het toekennen van een hoog salaris in de problemen te laten komen.

In passieve bv’s hoeft evenmin het gebruikelijk loon toegepast te worden. Denkt u bijvoorbeeld aan pensioen bv’s of stamrecht bv’s. Hetzelfde geldt voor inactieve bv’s zonder inkomsten.

Een andere mogelijkheid is dat de directeur part-time in dienst is van zijn onderneming en daarnaast nog in dienstbetrekking werkzaam is bij een andere onderneming. Ook in dit geval bestaat er de mogelijkheid om de inspecteur te verzoeken het gebruikelijk loon te verlagen naar dat wat gebruikelijk is in vergelijkbare part-time functies.

Een dga kan meerdere bv’s hebben. In dergelijke gevallen is het gebruikelijk dat de gebruikelijk loon regeling slechts wordt toegepast in de holding bv en niet in alle aparte bv’s. Houdt u echter altijd rekening met de richtlijnen omtrent het gebruikelijk loon.

1 Comment

  1. […] er toch over dit bedrag loonheffing te worden berekend en afgedragen. In bepaalde gevallen kan het gebruikelijk loon lager of hoger gesteld […]