9 oktober 2011

Definitie arbeidsovereenkomst en wat zijn de verplichte onderdelen

Wat is een arbeidsovereenkomst? De overeenkomst Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werknemer en de werkgever. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als wordt voldaan […]
10 oktober 2011

Wat is een CAO en AVV

Wat is een cao? Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, […]