22 februari 2011

Werknemers van 65 jaar en ouder en de loonheffingen

Een werknemer van 65 jaar en ouder is vanaf de 1e dag dat hij 65 jaar is geworden, niet (meer) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Vanaf de […]
22 februari 2011

Dienstverlening en personeel aan huis / vereenvoudigde regeling

Als particulier kunt u huishoudelijke werkzaamheden laten verrichten door een dienstverlener. Dit kan leiden tot een dienstbetrekking tussen u en uw dienstverlener. U moet dan loonheffingen […]
30 augustus 2011

Wanneer gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder láger dan € 41.000,- (2010-2011)

Wanneer gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder láger dan € 41.000,- (2010-2011) Alleen als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen (van niet dga’s) een lager loon gebruikelijk […]
12 november 2011

Duizenden euro’s besparen door premiekorting in dienst nemen oudere werknemers

U kunt als ondernemer eenvoudig duizenden euro’s op uw personeelskosten besparen door slim gebruik te maken van fiscale regelingen. De overheid geeft forse belastingkortingen aan ondernemingen […]