5 januari 2020

Gebruikelijk loon 2020 verhoogd naar € 46.000

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een werknemer met een belang van meer dan 5% in een vennootschap, een loon dient te krijgen dat normaal is voor […]
4 maart 2020

Kan je bijtelling meetellen als gebruikelijk loon?

Wilt u bepalen of het loon van de aanmerkelijk belanghouder voldoet aan de gebruikelijkloonregeling van artikel 12a Wet LB 1964? Dan is het belangrijk om te […]
6 maart 2020

Verzoek tot verlagen gebruikelijk loon via vooroverleg

Sinds enige tijd communiceert de Belastingdienst dat het een verzoek tot verlagen gebruikelijk loon niet meer in behandeling neemt, als het niet aan hun voorwaarden voldoet. […]
29 januari 2021

Gebruikelijk loon 2021 bedraagt € 47.000

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een werknemer met een belang van meer dan 5% in een vennootschap, een loon dient te krijgen dat normaal is voor […]