inkomstenbelasting

 

Over het algemeen kunnen veel studenten met een bijbaantje na afloop van het jaar belasting terugvragen. De praktijk leert ons echter dat veel van deze studenten niet hun belastingaangifte invullen en zo geld laten liggen. Vaak gebeurt dit uit onwetendheid, uit angst voor een belastingaanslag of omdat het doen van belastingaangifte ingewikkeld lijkt. Studenten weten vaak niet dat er vaste aftrekposten bestaan voor studiekosten. Ook bestaan er vaak mogelijkheden tot het aftrekken van specifieke ziektekosten.

 

Het verzorgen van de belastingaangifte voor studenten is in de praktijk vaak redelijk eenvoudig. Om deze reden kunnen wij voor hen de belastingaangifte verzorgen tegen een speciaal studententarief *.

 

Aangifte inkomstenbelasting studenten voor slechts € 25,- *

 

Wij berekenen welk bedrag u terug kunt krijgen. Mocht vervolgens blijken dat u minder terugkrijgt dan € 25,- euro dan hoeft u ons ook niet te betalen! U betaalt ons alleen als het u ook daadwerkelijk iets oplevert. Dit principe hanteren wij echter alleen bij studenten!

 

Neemt u gerust contact met ons op. Wij kunnen u desgewenst informeren over de eventuele mogelijkheden. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail.

 

Besluit u gebruik te maken van onze diensten dan sturen wij u een checklist toe met de benodigde informatie en stukken. Met deze informatie berekenen wij uw eventuele teruggaaf. Is de teruggaaf € 25,- of minder dan betaalt u niet. Blijkt de teruggaaf hoger te zijn dan € 25,- dan berekenen wij u het studententarief à € 25,-.

 

Klik hier voor een artikel uit dagblad de Pers over studenten en belastingaangifte.

 

* Tarief op basis van inkomen uitsluitend in Box 1, geen eigen woning en geen complicerende bijzonderheden.

Hier volgt een overzicht van zaken die wij dienen te weten voor het juist verzorgen van uw aangifte. Wij verzoeken u zo volledig mogelijk te zijn in de aanlevering.

 • Gezinssamenstelling en informatie over de individuele personen (o.a. naam, geboortedatum, burgerlijke staat, burgerservicenummer)
 • Digid inlogcodes
 • Jaaropgave(s) loon / uitkeringen (pensioen, lijfrente, AOW, WAO, alimentatie, enzovoorts)
 • Opgave winst uit onderneming, inkomsten uit overige werkzaamheden
 • Overzichten van bankrekeningen (jaaropgaven)
 • Jaaropgave hypotheek (betaalde rente en totale hypothecaire schuld)
 • WOZ waarde van uw huis (beschikking gemeente)
 • Bij aan- en/of verkoop van een huis alle gemaakte kosten, koopakte, hypotheekakte en rekeningen notaris
 • Buitengewone lasten zoals niet vergoede begrafeniskosten en niet vergoede zorgkosten (medicijnen, bril, lenzen, enz.)
 • Betaalde zorgpremie (verdeeld in basis en aanvullende premie)
 • Studiekosten
 • Gedane giften
 • Ontvangen schenkingen
 • Deelname levensloopregeling
 • Betaalde premie lijfrente
 • Betaalde alimentatie voor kind en/of ex-partner (uitgesplitst
 • Eventuele gegevens auto van de zaak
 • Of u met het openbaar vervoer naar het werk reist en het werk is meer dan 10 km van uw woonadres.
 • Een eventuele ontvangen voorlopige aanslag (voorlopige teruggaaf)
 • Reeds ontvangen belastingtoeslagen (zorg-, huur- kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget)
 • Overige financiële lasten of baten welke mogelijk betrekking hebben op de belastingaangifte

Heeft u nog vragen? Stuur gerust even een e-mail en wij reageren zo spoedig mogelijk op uw vraag.

Nick Doornekamp

Salarisadministratiekantoor

Nick Doornekamp

Salarisadministratie en Advies

 

Kievitlaan 8
3871 HD Hoevelaken

 

Tel:     033 – 7115524

Mob:   06 – 14278267

 

KvK: 52069125

 

Stuur een e-mail

Max. € 10,00 per loonstrook !

Klik hier voor een overzicht van onze tarieven.

Salarisverwerking DGA?

Wij verwerken de loonstroken van de Directeur-Grootaandeelhouder voor een vaste prijs van € 99,- per jaar! Klik hier!

NIRPA lid!