16 februari 2011

Overzicht van ontslagzaken waarin werknemer in het gelijk gesteld wordt.

Het ontslagstelsel in Nederland is zo ingericht dat de werknemer een bijzondere positie inneemt. De werknemer wordt als het ware in bescherming genomen door ons gesloten […]
21 september 2011

Digitale loonstrook

Digitale loonstrook   Sinds vorig jaar mag het. Vanaf 1 juli 2010 is het werkgevers officieel toegestaan hun werknemers een digitale loonstrook toe te zenden in […]
9 oktober 2011

Definitie arbeidsovereenkomst en wat zijn de verplichte onderdelen

Wat is een arbeidsovereenkomst? De overeenkomst Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werknemer en de werkgever. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als wordt voldaan […]
10 oktober 2011

Wat is een CAO en AVV

Wat is een cao? Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, […]