4 februari 2011

Salarisadministratie in het kort

  Salarisadministratie vindt plaats op basis van de personeeladministratie. Het uitgangspunt van de salarisadministratie ligt in de individuele arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer. Hierbij is men […]
5 februari 2011

Aangifte Inkomstenbelasting over 2010

  Als u een aangiftebrief heeft ontvangen van de belastingdienst, dient u aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen doen. Hebt u geen aangiftebrief of -formulier voor 2010 ontvangen? Maar verwacht […]
5 februari 2011

Aanvragen voorlopige aanslag 2011

U kunt een aanslag inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet krijgen in 2011. Een aanslag is een bericht van de Belastingdienst waarin staat hoeveel belasting […]
21 september 2011

Digitale loonstrook

Digitale loonstrook   Sinds vorig jaar mag het. Vanaf 1 juli 2010 is het werkgevers officieel toegestaan hun werknemers een digitale loonstrook toe te zenden in […]