salarisadministratie

Ons uitgangspunt is het aanbieden van diensten zonder dat de klant zich zorgen hoeft te maken over de factuur. Wij bedoelen daarmee duidelijkheid vooraf en scherpe tarieven.

 

Een voorbeeld hiervan is onze service salarisverwerking voor de DGA. Voor € 99,- per kalenderjaar (2014) verwerken wij uw periodieke salaris en aangifte loonheffingen. Wij kunnen deze dienst voor de directeur-grootaandeelhouder zo voordelig aanbieden vanwege:

 

  • de administratieve lastenvermindering door de overheid voor DGA’s niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en zonder personeel in de onderneming.
  • het niet hoeven toepassen van een CAO in een onderneming met alleen een DGA.
  • digitale aanlevering van de loonstrook en aangifterapport loonheffingen.

 

Het tarief van Salarisadministratie DGA geldt voor de directeur-grootaandeelhouders zonder personeel in de B.V. en niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit is vaak het geval bij holding-, stamrecht- en pensioen bv’s. Inbegrepen in het tarief zijn maximaal 3 mutaties per jaar en een intake ter bepaling van het gewenste salaris. Voor extra mutaties en advies rekenen wij met een uurtarief van € 57,50. Uit ervaring weten wij dat er in de praktijk weinig mutaties plaatsvinden.

 

Salarisadministratie DGA

  •  inrichten van uw salarisadministratie in ons pakket
  • periodieke loonverwerking
  • aangifte loonheffingen
  • rapportage via online werkgeversportaal (salarisspecificatie, aangifte LH, journaalpost, betaallijst, jaaropgaaf)

Profiteer van dit aanbod en neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op. Vul hiertoe het contactformulier in of bel met 033-7115524 (b.g.g. 06 1427 8267). Wij sturen u dan de benodigde formulieren toe en beantwoorden direct al uw vragen.

 

 

Salarisadministratie vindt plaats op basis van de personeeladministratie. Het uitgangspunt van de salarisadministratie ligt in de individuele arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer. Hierbij is men gehouden aan de kaders van een van toepassing zijnde Collectieve Arbeids Overeenkomst en van Nederlandse wet- en regelgeving. De bruto-netto berekeningen, controle van de salarisstroken en verwerken van de aanpassingen en beslagleggingen van de individuele personeelsleden moeten precies worden uitgevoerd. Onderdeel van het vak is ook de beantwoording van de vragen van de personeelsleden over hun eigen salaris en alles dat er mee samenhangt. Lees verder

Nick Doornekamp

Salarisadministratiekantoor

Nick Doornekamp

Salarisadministratie en Advies

 

Kievitlaan 8
3871 HD Hoevelaken

 

Tel:     033 – 7115524

Mob:   06 – 14278267

 

KvK: 52069125

 

Stuur een e-mail

Max. € 10,00 per loonstrook !

Klik hier voor een overzicht van onze tarieven.

Salarisverwerking DGA?

Wij verwerken de loonstroken van de Directeur-Grootaandeelhouder voor een vaste prijs van € 99,- per jaar! Klik hier!

NIRPA lid!