belastingdienst

Loon dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) al genoten heeft, mag niet teruggedraaid worden.

 

In het laatste kwartaal ontvangt de Belastingdienst elk jaar correctieberichten waarin het salaris van dga’s wordt verlaagd. Dga’s geven hiervoor diverse argumenten, bijvoorbeeld dat hun salaris na de verlaging nog steeds voldoet aan de gebruikelijkloonregeling of dat zij niet of minder gewerkt hebben. Het standpunt van de Belastingdienst is dat als de dga het hogere loon heeft genoten, dit loon niet met terugwerkende kracht verlaagd kan worden.

 

Een dga heeft loon genoten als:
– het betaald, verrekend of ter beschikking wordt gesteld
– het rentedragend wordt
– het vorderbaar en inbaar wordt

 

Als een werkgever besluit het loon te verlagen, kan dat pas in het loontijdvak waarin het loon nog niet is genoten. Dus uitsluitend naar de toekomst toe.

 

bron: Belastingdienst forum salaris

Fiscus en Pensioen

De hoofdregel van de fiscus is dat de werknemer belasting betaalt over alle beloningen die hij uit de dienstbetrekking geniet. Het loon valt daaronder, maar ook de auto van de zaak en de werkgeversbijdrage in de ziektekostenregeling. Voor pensioenen is dat anders en hanteert de fiscus de “omkeerregel‘. Dit wil zeggen dat de aanspraak van uw werknemer op pensioen niet belast wordt, maar dat hij later wel belasting moet betalen over de uitkeringen. Dit betekent voor de werknemer dat de werkgeversbijdragen aan de pensioenregeling niet tot het belaste loon worden gerekend en dat de werknemersbijdrage van het bruto loon mag worden afgetrokken. Dat maakt de netto last van de werknemersbijdrage een stuk lager. De uitkeringen worden straks weliswaar belast, maar dan vaak tegen een lager tarief, omdat voor 65-plussers een lager belastingtarief geldt dan voor mensen onder de 65 jaar. Lees verder

Nick Doornekamp

Salarisadministratiekantoor

Nick Doornekamp

Salarisadministratie en Advies

 

Kievitlaan 8
3871 HD Hoevelaken

 

Tel:     033 – 7115524

Mob:   06 – 14278267

 

KvK: 52069125

 

Stuur een e-mail

Max. € 10,00 per loonstrook !

Klik hier voor een overzicht van onze tarieven.

Salarisverwerking DGA?

Wij verwerken de loonstroken van de Directeur-Grootaandeelhouder voor een vaste prijs van € 99,- per jaar! Klik hier!

NIRPA lid!