6 maart 2011

Pensioen en belasting

Fiscus en Pensioen De hoofdregel van de fiscus is dat de werknemer belasting betaalt over alle beloningen die hij uit de dienstbetrekking geniet. Het loon valt […]
7 september 2018

Met terugwerkende kracht verlagen loon dga mag meestal niet

Loon dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) al genoten heeft, mag niet teruggedraaid worden. Het met terugwerkende kracht verlagen van het loon van de dga kan door de […]