15 maart 2012

Voorbeeldbrief verlagen gebruikelijk loon

Dit artikel werd in 2012 geschreven om dga’s uit te leggen hoe ze een verzoek tot verlaging van het gebruikelijk loon konden indienen. Houdt er rekening […]
15 december 2012

Mogelijkheden uitzenden vanuit in het buitenland gevestigde ondernemingen

In deze tijden waarin de marges onder druk staan wordt er in veel ondernemingen onderzocht welke mogelijkheden er bestaan om kosten te besparen. In dit artikel […]
7 september 2018

Met terugwerkende kracht verlagen loon dga mag meestal niet

Loon dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) al genoten heeft, mag niet teruggedraaid worden. Het met terugwerkende kracht verlagen van het loon van de dga kan door de […]
7 september 2018

Hoe verwerk je een stagiair in de salarisadministratie?

Er wordt in de private en publieke sector veel gebruikgemaakt van stagiairs. Voor bepaalde stagiairs geldt een ‘aangename’ fiscale regeling. Deze leggen wij hieronder nader uit. […]