6 maart 2011

Pensioen en belasting

Fiscus en Pensioen De hoofdregel van de fiscus is dat de werknemer belasting betaalt over alle beloningen die hij uit de dienstbetrekking geniet. Het loon valt […]
23 februari 2011

Salarisadministratie uitbesteden (loonadministratie)

Salarisadministratie (loonadministratie) is iets waar menig ondernemer weinig affiniteit mee heeft. Uitbesteden is een optie, maar als nadeel wordt gezien het uit handen geven en daarmee […]
22 februari 2011

Dienstverlening en personeel aan huis / vereenvoudigde regeling

Als particulier kunt u huishoudelijke werkzaamheden laten verrichten door een dienstverlener. Dit kan leiden tot een dienstbetrekking tussen u en uw dienstverlener. U moet dan loonheffingen […]
22 februari 2011

Werknemers van 65 jaar en ouder en de loonheffingen

Een werknemer van 65 jaar en ouder is vanaf de 1e dag dat hij 65 jaar is geworden, niet (meer) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Vanaf de […]